Menu Zamknij

Badanie BKL II w branży NUB

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe realizowane jest obecnie badanie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w Branży Nowoczesnych Usług Biznesowych.

Celem badania jest zwiększenie wiedzy na temat zapotrzebowania na kompetencje w branży nowoczesnych usług biznesowych, a także określenie wyzwań, przed jakimi stoi branża w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi. Dzięki zestawieniu ze sobą oczekiwań pracodawców i kompetencji posiadanych przez pracowników, można będzie określić obszary niedopasowania, co umożliwi rekomendowanie zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe i rynek pracy.

Na obecnym etapie wykonawcy badania firmy Danae i Ecorys realizują wywiady pogłębione oraz panele eksperckie i poszukują ekspertów. Do uczestnictwa w badaniu zaproszeni są:

  • eksperci specjalizujący się w analizie branży lub działających w instytucjach zrzeszających przedstawicieli branży,
  • pracodawcy (przedsiębiorcy) i pracownicy reprezentujący branżę,
  • przedstawiciele edukacji i szkolnictwa wyższego,
  • analitycy trendów w obszarze rynku pracy (w tym również analitycy trendów w obszarze rynku pracy oraz pracowników firm rekrutacyjnych).

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną o badaniu.


W przypadku pojawienia się pytań lub chęci wzięcia udziału w badaniu uprzejmie prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Skip to content