Menu Zamknij

Nabór przedsiębiorców do AKADEMII MENADŻERA INNOWACJI PARP

Informujemy, że w chwili obecnej PARP prowadzi działania rekrutacyjne skierowane do przedsiębiorców (mikro, małych, średnich oraz dużych) do wzięcia udziału w III edycji autorskiego projektu pn. Akademia Menadżera Innowacji (AMI). Jego celem jest wyposażenie właścicieli firm i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach, a także wsparcie innowacyjności pracowników oraz motywowanie ich do przyjmowania i wdrażania nowych koncepcji. AMI składa się z części szkoleniowej oraz równolegle realizowanej części doradczej realizowanej w przedsiębiorstwie.

Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Sześciomiesięczny cykl zjazdów prowadzonych przez wybitnych ekspertów, praktyków i mentorów łączy część wykładową z praktyką. Każde przedsiębiorstwo objęte jest badaniem stopnia innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check, które pozwala określić obszary wymagające poprawy w obszarze innowacji.

Część doradcza, w wymiarze do 50 godz. dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla małych, średnich i dużych firm, odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą.

Efektem ukończenia Akademii Menadżera Innowacji jest stworzenie profesjonalnego zespołu pracowników odpowiedzialnego za kreowanie, wdrażanie i zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie oraz opracowanie Planu Wdrożenia Zmian w firmie, umożliwiającego przedsiębiorstwu wejście na ścieżkę innowacyjności.

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę i we wszystkich branżach. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. W III edycji AMI, przedsiębiorcy po raz pierwszy mogą wnieść wkład prywatny w postaci niepieniężnej. Zwieńczeniem Akademii Menadżera Innowacji jest stworzenie Planu Wdrożenia Zmiany.

Nabór potrwa do 21 maja br. Zainteresowanych udziałem w Akademii Menadżera Innowacji zapraszam na stronę: www.parp.gov.pl/ami oraz do kontaktu pod numerem tel. 801 332 202 / 22 574 07 07 lub na adres mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl.

Skip to content