Menu Zamknij

Pierwsze posiedzenie plenarne SRK NUB

25 lutego w siedzibie stowarzyszenia ASPIRE przy krakowskim rynku odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie SRK NUB. Udział w posiedzeniu wzięli wszyscy powołani przez Ministra Rozwoju członkowie rady oraz goście towarzyszący: sekretarz rady i przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas posiedzenia zostało powołane Prezydium Rady w składzie Piotr Fałek – Przewodniczący Rady, Edyta Migałka – I Wiceprzewodniczący oraz Aleksandra Kuzior – Wiceprzewodniczący.

Kolejnym elementem spotkania było zarekomendowanie powołania 3 komitetów: Komitetu Ewaluacyjnego, Komitetu Współpracy Międzynarodowej oraz Komitetu ds. grup roboczych.

Poddano także pod głosowanie członków rady plan prac na bieżący rok oraz regulamin zwrotu kosztów. Część formalna spotkania wzbogacona była także o przedstawioną przez Animatora Rady prezentację dotychczasowych aktywności podjętych przez SRK NUB.

Po części formalnej członkowie rady przeszli do dyskusji na temat zadań rady na najbliższy czas oraz możliwości osiągnięcia celów, które stoją przed radą. Zebrani największy nacisk w rozmowie stawiali na konieczność dostosowania programów kształcenia studentów do potrzeb sektora NUB poprzez uzupełnienie ich poszukiwanymi przez pracodawców sektora kwalifikacjami, a także umiejętne przygotowanie młodzieży do wejścia w potrzeby sektora już na poziomie kształcenia średniego.

Skip to content