Menu Zamknij
rozwój = wiedza + edukacja

Członkowie / Członkowie Rady

Członkowie założyciele

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior

Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, skarbnik Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.
Profesor Aleksandra Kuzior naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności i sprawiedliwości generacyjnej i międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Ponadto zajmuje się problematyką Technology Assessment (TA) jako narzędzia do oceny technologii i jej istotnej roli w przemianie gospodarki, społeczeństwa, kultury (w szczególności wykorzystania partycypacyjnego modelu TA). Współpracuje z licznymi szkołami wyższymi na Słowacji (m.in. z uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie i Nitrze), w Niemczech (Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau i Technische Universität (TU) Dresden, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karlsruhe oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w San Sebastian). Jest organizatorką wielu kongresów i konferencji naukowych  (m.in. Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Rybnik 2016, Międzynarodowego Kongresu Naukowego “Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” – Zabrze 2017).
Kierowała projektami z EFS, m.in projektem “Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, “Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu”. Realizowała projekty na zlecenie podmiotów gospodarczych.
Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. “Aksjologia zrównoważonego rozwoju”, “Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju”.
Za swoją działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i edukacyjną otrzymała wiele nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Andrew Hallam jest członkiem założycielem i Sekretarzem Generalnym ASPIRE, stowarzyszenia reprezentującego sektor technologii i usług biznesowych z siedzibą w Krakowie.
Założona w 2008 r. platforma ASPIRE jest uznawana za kluczowego gracza w procesie uczynienia Krakowa jedną z najlepiej ocenianych lokalizacji globalnych usług na świecie.
W 2012 r. Organizacja stała się pierwszą organizacją pozarządową, która otrzymała Małopolską Nagrodę Biznesową. Inne nagrody obejmują Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa za zasługi dla gospodarki Krakowa, a także Nagrodę za najlepszą współpracę uczelni z biznesem na CEE Business Services Awards za partnerstwo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w celu stworzenia pierwszego polskiego dyplomu z specjalizacja w Global Business Services.
Andrew Hallam mieszka i pracuje w Polsce od ponad 20 lat i był wcześniej Dyrektorem Regionalnym Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Przed przyjazdem do Polski Andrew pracował w telewizji w Wielkiej Brytanii jako komentator spraw społecznych dla BBC, Channel 4, BSkyB, British Labour Party i Inner London Education Authority.
Andrew jest autorem szeregu raportów odnoszących się do sektora nowoczesnych usług biznesowych, w tym ASPIRE Headcount Tracker, corocznego raportu dotyczącego liczby osób zatrudnionych w sektorze w Krakowie, raportu Process Tracker ASPIRE, które śledzi, jakie usługi są dostarczane oraz raportów: Komunikacja międzykulturowa w biznesie w Krakowie i Potrzeby transportowe sektora technologii i usług biznesowych.
Andrew jest absolwentem University of Oxford. Uczęszczał także na Uniwersytet Środkowo-Wschodni w Pradze i jest absolwentem Programu Biznesowego i Środowiska Uniwersytetu Cambridge.

dr Elżbieta Szymańska – Czaplak

 • jest pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego od 1990 roku, obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Filologicznego
 • prowadzi badania w ramach Instytutu Językoznawstwa dotyczące rozwijania kompetencji uczącego się w języku obcym
 • we współpracy z  przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego przygotowała kilka programów studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym
 • w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami prowadzi studia o profilu praktycznym: English Philology, sp. Business English oraz Język angielski w turystyce
 • koordynuje prace nad nowymi programami studiów z wykorzystaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji, brała udział w licznych szkoleniach dotyczących wprowadzania PRK,  jest Przewodniczącą Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • jest kierownikiem projektu wprowadzającego 115 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
 • jest kierownikiem kilku projektów NCBiR rozwijających kompetencje studentów Wydziału Filologicznego i Wydziału Ekonomicznego: Młodzi zawodowcy – programy stażowe (4 edycje); Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu (2 edycje); Program rozwoju kompetencji studentów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego (3 edycje)
 • jest kierownikiem dwóch projektów międzynarodowych: NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – Kompetentny student, doświadczony absolwent (7 partnerów); Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne – TOOLS (7 partnerów)
 • jest członkiem Komitetu Sterującego w projekcie European Universities tworzącym wspólny kampus badawczo-dydaktyczny dla  7 uniwersytetów
 • prowadziła liczne wykłady i warsztaty w wielu uczelniach zagranicznych w ramach programu mobilności kadry szkół wyższych
 • jest Prezesem Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu, które prowadzi Szkołę TAK, ściśle współpracującą z UO; jako przedstawiciel TAK brała udział w licznych projektach międzynarodowych, w tym DysTEFL, który otrzymał europejskie nagrody ELTon i European Label
 • za swoją działalność otrzymała  liczne nagrody Rektora oraz nagrodę Quality za podnoszenie jakości kształcenia

mgr inż., absolwent Politechniki Lubelskiej. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu oraz wiceprzewodniczący RN CSF Polska (obecnie Arcus Systemy Informatyczne). Inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej Syntea SA z Aptech, jedną z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC (7 mln przeszkolonych osób i 1300 centrów edukacyjnych). Uczestnik wielu konferencji z zakresu rozwoju sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (USA, Kanada, Indie, Chiny, Europa, Bliski Wschód). Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Audytu efektywności wdrożeń systemów ERP na studiach MBA IT. Współautor publikacji, praktyk we wdrażaniu działań rozwijających współpracę sektora edukacji formalnej z przedsiębiorcami, także ekspert w zakresie praktycznego wdrażania kwalifikacji rynkowych i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zarządzania jakością funkcjonowania podmiotów oferujących usługi rozwojowe. 

mgr, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pisze pracę doktorską. Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK (ministrowie właściwi, Minister Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych). Ekspert metodyczny przy opisie 12 kwalifikacji rynkowych złożonych do ZSK, w tym pierwszej kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” włączonej do systemu. Uczestniczy jako ekspert merytoryczny w projektach dotyczących kształcenia zawodowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu public relations oraz nadawania kwalifikacji poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

dr Bartosz Sobotka

doktor nauk ekonomicznych, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na UMCS. Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0. W latach 2008-2011 pracował w Urzędzie Miasta Lublin pełniąc funkcję Kierownika Biura Obsługi Inwestorów oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Podstrefy Lublin, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu oferty inwestycyjnej pod kątem dostosowywania kompetencji lokalnego rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców. Uczestnik jako ekspert w kilkudziesięciu projektach polegających na dostosowaniu oferty kształcenia uczelni do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny pomocy rozwojowej i jej efektywności, rozwoju lokalnego oraz zarządzania edukacją.

Członkowie Rady

Agata Putowska

Vice Prezes Toruńskiej Izby Rzemieślniczej.

Anna Smolińska

Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie

Elżbieta Urbańska-Golec

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, członkini Rady Dyrektorów przy MEN

Izabela Lutek

Service Delivery Lead w Genpact Polska

Janusz Michałek

dr nauk społecznych, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej

Mariusz Kicia

dr hab. Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS

Mariusz Sagan

dr nauk ekonomicznych, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin

Mirosław Grewiński

prof. dr hab. Rektor Uczelni Korczaka, vice przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i
Polityki Społecznej PAN

Michał Kozicki

przedsiębiorca, były prezes HBO Polska i senior vice president of distribution HBO
Europe

Monika Sobiecka

HR Business Partner w Billenium SA

Natalia Fałek

Global Commerce Senior Strategy Manager pGSK, Publicis Group, London

Roman Gołębiewski

starosta włocławski, społecznik, samorządowiec

Tomasz Maciejak

przedsiębiorca, biegły rewident, były dyrektor centrum kompetencyjnego BPO w Sii Polska

Ludmiła Rycielska

Ekspert merytoryczny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych

Krzysztof Roman Dmowski

Główny specjalista, Wydział Kwalifikacji, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Skip to content