Menu Zamknij
rozwój = wiedza + edukacja

Członkowie / Prezydium Rady

Przewodniczący Rady

Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC (7 mln przeszkolonych osób i 1300 centrów edukacyjnych). Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Współautor publikacji, praktyk we wdrażaniu działań rozwijających współpracę sektora edukacji formalnej i uczelni z przedsiębiorcami. Ekspert w zakresie praktycznego wykorzystania kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zarządzania jakością funkcjonowania podmiotów oferujących usługi rozwojowe.

Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady

mgr, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pisze pracę doktorską. Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK (ministrowie właściwi, Minister Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych). Ekspert metodyczny przy opisie 12 kwalifikacji rynkowych złożonych do ZSK, w tym pierwszej kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” włączonej do systemu. Uczestniczy jako ekspert merytoryczny w projektach dotyczących kształcenia zawodowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu public relations oraz nadawania kwalifikacji poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior

Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, skarbnik Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.
Profesor Aleksandra Kuzior naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności i sprawiedliwości generacyjnej i międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Ponadto zajmuje się problematyką Technology Assessment (TA) jako narzędzia do oceny technologii i jej istotnej roli w przemianie gospodarki, społeczeństwa, kultury (w szczególności wykorzystania partycypacyjnego modelu TA). Współpracuje z licznymi szkołami wyższymi na Słowacji (m.in. z uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie i Nitrze), w Niemczech (Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau i Technische Universität (TU) Dresden, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karlsruhe oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w San Sebastian). Jest organizatorką wielu kongresów i konferencji naukowych  (m.in. Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Rybnik 2016, Międzynarodowego Kongresu Naukowego “Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” – Zabrze 2017).
Kierowała projektami z EFS, m.in projektem “Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, “Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu”. Realizowała projekty na zlecenie podmiotów gospodarczych.
Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. “Aksjologia zrównoważonego rozwoju”, “Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju”.
Za swoją działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i edukacyjną otrzymała wiele nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Animator Rady

dr Bartosz Sobotka

doktor nauk ekonomicznych, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na UMCS. Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0. W latach 2008-2011 pracował w Urzędzie Miasta Lublin pełniąc funkcję Kierownika Biura Obsługi Inwestorów oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Podstrefy Lublin, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu oferty inwestycyjnej pod kątem dostosowywania kompetencji lokalnego rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców. Uczestnik jako ekspert w kilkudziesięciu projektach polegających na dostosowaniu oferty kształcenia uczelni do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny pomocy rozwojowej i jej efektywności, rozwoju lokalnego oraz zarządzania edukacją.

Skip to content