Menu Zamknij
rozwój = wiedza + edukacja

Członkowie / Członkowie Rady

Członkowie założyciele

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior

Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, skarbnik Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.
Profesor Aleksandra Kuzior naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności i sprawiedliwości generacyjnej i międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Ponadto zajmuje się problematyką Technology Assessment (TA) jako narzędzia do oceny technologii i jej istotnej roli w przemianie gospodarki, społeczeństwa, kultury (w szczególności wykorzystania partycypacyjnego modelu TA). Współpracuje z licznymi szkołami wyższymi na Słowacji (m.in. z uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie i Nitrze), w Niemczech (Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau i Technische Universität (TU) Dresden, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karlsruhe oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w San Sebastian). Jest organizatorką wielu kongresów i konferencji naukowych  (m.in. Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Rybnik 2016, Międzynarodowego Kongresu Naukowego “Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” – Zabrze 2017).
Kierowała projektami z EFS, m.in projektem “Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, “Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu”. Realizowała projekty na zlecenie podmiotów gospodarczych.
Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. “Aksjologia zrównoważonego rozwoju”, “Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju”.
Za swoją działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i edukacyjną otrzymała wiele nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Andrew Hallam jest członkiem założycielem i Sekretarzem Generalnym ASPIRE, stowarzyszenia reprezentującego sektor technologii i usług biznesowych z siedzibą w Krakowie.
Założona w 2008 r. platforma ASPIRE jest uznawana za kluczowego gracza w procesie uczynienia Krakowa jedną z najlepiej ocenianych lokalizacji globalnych usług na świecie.
W 2012 r. Organizacja stała się pierwszą organizacją pozarządową, która otrzymała Małopolską Nagrodę Biznesową. Inne nagrody obejmują Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa za zasługi dla gospodarki Krakowa, a także Nagrodę za najlepszą współpracę uczelni z biznesem na CEE Business Services Awards za partnerstwo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w celu stworzenia pierwszego polskiego dyplomu z specjalizacja w Global Business Services.
Andrew Hallam mieszka i pracuje w Polsce od ponad 20 lat i był wcześniej Dyrektorem Regionalnym Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Przed przyjazdem do Polski Andrew pracował w telewizji w Wielkiej Brytanii jako komentator spraw społecznych dla BBC, Channel 4, BSkyB, British Labour Party i Inner London Education Authority.
Andrew jest autorem szeregu raportów odnoszących się do sektora nowoczesnych usług biznesowych, w tym ASPIRE Headcount Tracker, corocznego raportu dotyczącego liczby osób zatrudnionych w sektorze w Krakowie, raportu Process Tracker ASPIRE, które śledzi, jakie usługi są dostarczane oraz raportów: Komunikacja międzykulturowa w biznesie w Krakowie i Potrzeby transportowe sektora technologii i usług biznesowych.
Andrew jest absolwentem University of Oxford. Uczęszczał także na Uniwersytet Środkowo-Wschodni w Pradze i jest absolwentem Programu Biznesowego i Środowiska Uniwersytetu Cambridge.

dr Elżbieta Szymańska – Czaplak

 • jest pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego od 1990 roku, obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Filologicznego
 • prowadzi badania w ramach Instytutu Językoznawstwa dotyczące rozwijania kompetencji uczącego się w języku obcym
 • we współpracy z  przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego przygotowała kilka programów studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym
 • w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami prowadzi studia o profilu praktycznym: English Philology, sp. Business English oraz Język angielski w turystyce
 • koordynuje prace nad nowymi programami studiów z wykorzystaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji, brała udział w licznych szkoleniach dotyczących wprowadzania PRK,  jest Przewodniczącą Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • jest kierownikiem projektu wprowadzającego 115 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
 • jest kierownikiem kilku projektów NCBiR rozwijających kompetencje studentów Wydziału Filologicznego i Wydziału Ekonomicznego: Młodzi zawodowcy – programy stażowe (4 edycje); Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu (2 edycje); Program rozwoju kompetencji studentów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego (3 edycje)
 • jest kierownikiem dwóch projektów międzynarodowych: NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – Kompetentny student, doświadczony absolwent (7 partnerów); Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne – TOOLS (7 partnerów)
 • jest członkiem Komitetu Sterującego w projekcie European Universities tworzącym wspólny kampus badawczo-dydaktyczny dla  7 uniwersytetów
 • prowadziła liczne wykłady i warsztaty w wielu uczelniach zagranicznych w ramach programu mobilności kadry szkół wyższych
 • jest Prezesem Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu, które prowadzi Szkołę TAK, ściśle współpracującą z UO; jako przedstawiciel TAK brała udział w licznych projektach międzynarodowych, w tym DysTEFL, który otrzymał europejskie nagrody ELTon i European Label
 • za swoją działalność otrzymała  liczne nagrody Rektora oraz nagrodę Quality za podnoszenie jakości kształcenia

mgr inż., absolwent Politechniki Lubelskiej. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu oraz wiceprzewodniczący RN CSF Polska (obecnie Arcus Systemy Informatyczne). Inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej Syntea SA z Aptech, jedną z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC (7 mln przeszkolonych osób i 1300 centrów edukacyjnych). Uczestnik wielu konferencji z zakresu rozwoju sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (USA, Kanada, Indie, Chiny, Europa, Bliski Wschód). Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Audytu efektywności wdrożeń systemów ERP na studiach MBA IT. Współautor publikacji, praktyk we wdrażaniu działań rozwijających współpracę sektora edukacji formalnej z przedsiębiorcami, także ekspert w zakresie praktycznego wdrażania kwalifikacji rynkowych i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zarządzania jakością funkcjonowania podmiotów oferujących usługi rozwojowe. 

mgr, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pisze pracę doktorską. Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK (ministrowie właściwi, Minister Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych). Ekspert metodyczny przy opisie 12 kwalifikacji rynkowych złożonych do ZSK, w tym pierwszej kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” włączonej do systemu. Uczestniczy jako ekspert merytoryczny w projektach dotyczących kształcenia zawodowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu public relations oraz nadawania kwalifikacji poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

dr Bartosz Sobotka

doktor nauk ekonomicznych, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na UMCS. Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0. W latach 2008-2011 pracował w Urzędzie Miasta Lublin pełniąc funkcję Kierownika Biura Obsługi Inwestorów oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Podstrefy Lublin, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu oferty inwestycyjnej pod kątem dostosowywania kompetencji lokalnego rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców. Uczestnik jako ekspert w kilkudziesięciu projektach polegających na dostosowaniu oferty kształcenia uczelni do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny pomocy rozwojowej i jej efektywności, rozwoju lokalnego oraz zarządzania edukacją.

Członkowie Rady

<strong>Agata Putowska</strong>
Agata Putowska

Vice Prezes Toruńskiej Izby Rzemieślniczej

<strong>Elżbieta Urbańska-Golec</strong>
Elżbieta Urbańska-Golec

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, członkini Rady Dyrektorów przy MEN

<strong>Janusz Michałek</strong>
Janusz Michałek

dr nauk społecznych, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej

<strong>Mariusz Sagan</strong>
Mariusz Sagan

dr nauk ekonomicznych, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin

<strong>Michał Kozicki</strong>
Michał Kozicki

przedsiębiorca, były prezes HBO Polska i senior vice president of distribution HBO
Europe

<strong>Natalia Fałek</strong>
Natalia Fałek

Global Commerce Senior Strategy Manager pGSK, Publicis Group, London

<strong>Tomasz Maciejak</strong>
Tomasz Maciejak

przedsiębiorca, biegły rewident, były dyrektor centrum kompetencyjnego BPO w Sii Polska

<strong>Krzysztof Roman Dmowski</strong>
Krzysztof Roman Dmowski

Główny specjalista, Wydział Kwalifikacji, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

<strong>Anna Smolińska</strong>
Anna Smolińska

Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie

<strong>Izabela Lutek</strong>
Izabela Lutek

Dyrektor Zarządzająca Centrum Usług Wspólnych Publicies Re:Sources Poland

<strong>Mariusz Kicia</strong>
Mariusz Kicia

dr hab. Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS

<strong>Mirosław Grewiński</strong>
Mirosław Grewiński

prof. dr hab. Rektor Uczelni Korczaka, vice przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i
Polityki Społecznej PAN

<strong>Monika Sobiecka</strong>
Monika Sobiecka

HR Business Partner w Billennium SA

<strong>Roman Gołębiewski</strong>
Roman Gołębiewski

starosta włocławski, społecznik, samorządowiec

<strong>Ludmiła Rycielska</strong>
Ludmiła Rycielska

Ekspert merytoryczny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych

Skip to content