Menu Zamknij
rozwój = wiedza + edukacja

Publikacje SRK NUB

Czy wiesz, w jaki sposób dostosować edukację do potrzeb sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych?

Pobierz

Czy wiesz, w jaki sposób możesz współpracować z sektorem edukacji?

Pobierz

Czy wiesz, że wykorzystując Zintegrowany System Kwalifikacji, możesz podnieść swoje kwalifikacje w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych?

Pobierz

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
Rola i potencjał pracowników 50+ w sektorze NUB

Pobierz

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
Poradnik dla doradców zawodowych – szkoły ponadpodstawowe

Pobierz

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
Poradnik dla doradców zawodowych – szkoły wyższe

Pobierz

Analiza możliwości wdrożenia modelu turkusowego zarządzania w centrum outsourcingowym

Pobierz

Zdolność uczenia się i wdrażania technologii w sektorze NUB – nowy zestaw kompetencji, który będzie niezbędny w biznesie w świecie post-Covid

Pobierz

Analiza możliwości wykorzystania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości do świadczenia usług outsourcingowych na rzecz lokalnych przedsiębiorstw – case study

Pobierz

Analiza wraz z rekomendacjami ofert edukacji formalnej i pozaformalnej w kontekście rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce z uwzględnieniem koncepcji regioshore polegającej na dyfuzji z lokalizacji z większych ośrodków (hub) do mniejszych – satelickich ośrodków

Pobierz

Opracowanie koncepcji modyfikacji programu kształcenia pod kątem potrzeb sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych

Politechnika Lubelska

Pobierz

Opracowanie koncepcji modyfikacji programu kształcenia pod kątem potrzeb sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Pobierz

Opracowanie koncepcji modyfikacji programu kształcenia pod kątem potrzeb sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Pobierz

Opracowanie koncepcji modyfikacji programu kształcenia pod kątem potrzeb sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu

Pobierz

Perspektywy rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pod kątem świadczenia nowych typów usług / rozwoju już oferowanych przez centra usług, wpisujących się w pryncypia czwartej rewolucji przemysłowej

Pobierz

Potrzeby przedsiębiorstw i pracowników z sektora nowoczesnych usług biznesowych w kontekście zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje

Pobierz

Analiza możliwości świadczenia usług przez lokalne przedsiębiorstwa na rzecz instytucji finansowych/przedsiębiorstw z branży BPO (podzlecanie usług outsourcingowych) w obszarze księgowości

Pobierz

Analiza możliwości outsourcowania procesu onboardingu (wprowadzania nowych pracowników do organizacji) w przedsiębiorstwach z sektora NUB

Pobierz

Analiza możliwości wykorzystania modelu zatrudnienia sieciowego w centrach BSS (np. w ramach modelu TaaS – Talent as a Service)

Pobierz

Usługi outsourcingowe dla administracji lokalnej

Pobierz

Skip to content