Menu Zamknij

IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Renata Janik

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

dr Wiktor Krasa

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Grzegorz Bednarski

Prezes Zarządu Digital Engineering Solutions. DES stworzył pierwsze na świecie komercyjne rozwiązanie wykorzystujące smartfony i analizę obrazu dla monitoringu konstrukcji. Technologia ta została wdrożona między innymi na najdłuższym moście w UE – Great Belt Bridge w Danii. DES jest zwycięzcą wielu międzynarodowych branżowych konkursów min w USA, Niemczech i Szwajcarii.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

Anita Lagierska

Absolwentka ekonomii oraz marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie zastępca dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. Inicjatorka i autorka wielu projektów krajowych i międzynarodowych wspierających rozwój społeczny i gospodarczy miasta, w szczególności sektor nowoczesnych usług dla biznesu.

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju województwa świętokrzyskiego i Polski
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.20 – 10.40 Strategia rozwoju regionu pod kątem sektora nowoczesnych usług biznesowych
Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
10.40 – 11.00 Kompetencje jutra w szkołach województwa świętokrzyskiego
Przedstawiciel oświaty
11.00 – 11.25 Prezentacja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
11.25 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 12.20 Panel: Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych
Moderator – Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB
Prelegenci:
  dr Wiktor Krasa, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
  Jolanta Mizio, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie
  Piotr Fałek, Przewodniczący SRKNUB
12.20 – 12.50 Panel: Współpraca samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra
Moderator: dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
Prelegenci:
  Anita Lagierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce
  Grzegorz Bednarski – Co-Founder Digital Engineering Solutions
12.50 – 13.00 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Skip to content