Menu Zamknij

IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Iwona Stanik

Dyrektor Działu Usług Rozwojowych i Innowacji w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP). Odpowiada między innymi za realizację celów w ramach członkostwa w Świętokrzyskim Klastrze Edukacji Zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu projektów wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia, Cyberprzestrzeń, Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości finansowanych w ramach funduszy unijnych. Posiada 10-letnie doświadczenie w obszarze pomocy przedsiębiorcom, uczniom, osobom pracującym i bezrobotnym, które pozwoliło na zgłębienie potrzeb i problemów różnych grup społecznych.

dr inż. Joanna Rudawska

Portfolio project Specialist, Altar Sp. z o.o. Odpowiedzialna za zarządzanie projektami zarówno wdrożeniowymi, klienckim jak i badawczo-rozwojowymi w obszarze nowoczesnych technologii. Praca w metodykach zwinnych i kaskadowych. Ekspertka z zakresu innowacji i przedsiębiorczości, animator Design Thinking. Wiceprezeska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Ponad 10 lat związana z Kieleckim Parkiem Technologicznym jako menedżer ds rozwojowych projektów. Wykładowczyni akademicka, autorka publikacji o innowacjach, procesach.

Dorota Tekieli-Bisińska

Wicedyrektor SIPH i menadżer zarządzający ośrodkiem EEN. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie funkcjonowania i zarządzania jednostkami otoczenia biznesu (NGO), z szeroką wiedzą dotyczącą przedsiębiorczości i gospodarki regionu. Doświadczony doradca i trener biznesu. Ukończony międzynarodowy kurs w zakresie metody oceny poziomu zarządzania innowacjami w firmie (metoda „IMP³rove) oraz szkolenia w zakresie oceny poziomu innowacji. Konsultant biznesowy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na przedsięwzięcia rozwojowe i oraz działań ukierunkowanych na transfer wiedzy oraz zacieśniania współpracy nauka – biznes.

dr Wiktor Krasa

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Współpracuje z firmami, instytucjami naukowo–badawczymi w zakresie realizacji zintegrowanych kampanii public relations. Obecnie pełni funkcję Dziekana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. 

Grzegorz Bednarski

Prezes Zarządu Digital Engineering Solutions. DES stworzył pierwsze na świecie komercyjne rozwiązanie wykorzystujące smartfony i analizę obrazu dla monitoringu konstrukcji. Technologia ta została wdrożona między innymi na najdłuższym moście w UE – Great Belt Bridge w Danii. DES jest zwycięzcą wielu międzynarodowych branżowych konkursów min w USA, Niemczech i Szwajcarii.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

Anita Lagierska

Absolwentka ekonomii oraz marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie zastępca dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. Inicjatorka i autorka wielu projektów krajowych i międzynarodowych wspierających rozwój społeczny i gospodarczy miasta, w szczególności sektor nowoczesnych usług dla biznesu.

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

Krzysztof Szymański

Przedsiębiorca, pomysłodawca kilku biznesów z branży edukacyjnej, finansowej oraz prawnej. Stworzył studio telewizyjne w którym tworzy materiały edukacyjne z których korzysta tysiące zadowolonych klientów. Prowadzi swój kanał na YouTube na którym porusza tematy związane z podatkami, finansami i prawem. Interesuje się nauką psychologii zmiany, futurologii, nowoczesnego marketingu oraz finansów.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju województwa świętokrzyskiego i Polski
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.30 – 10.50 Kompetencje jutra w szkołach województwa świętokrzyskiego
Aneta Drypa – Kuratorium Oświaty w Kielcach
10.50 – 11.10 Prezentacja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
11.10 – 11.25 Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wspierające kształcenie i weryfikację kompetencji
11.25 – 11.40 Przerwa kawowa
11.40 – 12.15 Panel: Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych
Moderator – Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB
Prelegenci:
  dr Wiktor Krasa, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
  dr hab. Janina Kowalik profesor WSAP, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach
  Dorota Tekieli-Bisińska – Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  Krzysztof Szymański – Przedsiębiorca, pomysłodawca kilku biznesów z branży edukacyjnej, finansowej oraz prawnej.
12.15 – 12.50 Panel: Współpraca samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra
Moderator: dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
Prelegenci:
  Anita Lagierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce
  Grzegorz Bednarski – Co-Founder Digital Engineering Solutions
  dr inż. Joanna Rudawska – Project Manager, Altar Sp. z o.o.
  Iwona Stanik – Dyrektor Działu Usług Rozwojowych i Innowacji w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)
12.50 – 13.00 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
Monika Więckowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Celem warsztatu jest wypracowanie skutecznych form współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak przeprowadzić analizę potrzeb rynku pracy i jak w odpowiedzi na te potrzeby dostosować kształcenie w szkole?
  • Jak rozpocząć współpracę z przedsiębiorcą i skutecznie ją prowadzić?
  • Jakie formy może przyjmować współpraca szkół ponadpodstawowych i wyższych z biznesem?
  • Komu z sukcesem udało się wdrożyć taką współpracę? – success stories i best practices.
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
Tomasz Lutowierski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Podczas warsztatów poruszana jest tematyka dofinansowań na rozwój kompetencji i kwalifikacji w sektorze NUB. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najpopularniejszymi narzędziami i funduszami mającymi na celu finansowanie procesu uczenia się przez całe życie. Zaprezentowane zostaną działania skierowane bezpośrednio na rozwój kwalifikacji sektora NUB m.in. projektu „Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych” realizowany w ramach działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Anna Pluskota, Marciniak-Mierzejewski – Eksperci ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), jakie nowe sposoby potwierdzania kwalifikacji zostały uwzględnione w polityce edukacyjnej państwa, jakie korzyści niesie wykorzystanie ZSK w procesach rekrutacyjnych i onboardingu, a także dlaczego każdy z nas obywateli powinien korzystać z możliwości jakie daje potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.
Skip to content