Menu Zamknij

IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej oraz ds. startupów Współtwórca „Strategii Lublin 2020” oraz „Strategii Lublin 2030” wytyczających kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT (wraz z innymi ekosystemami Wyżyn w Lublinie) oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie)

Elwira Pyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Absolwentka MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialna za połączenie Opek Sp. z o. o. oraz Federal Express).

Aneta Nurzyńska

Dyrektor wielojęzycznego Centrum Operacyjnego LinGo w OEX Voice Contact Center w Lublinie. Specjalista Customer Experience z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu wielojęzycznymi programami i projektami contact center dla klientów z branży telekomunikacyjnej, poligraficznej, medycznej, e-commerce, nieruchomości oraz beauty.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju Lubelskiego i Polski
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.30 – 10.45 Realizacja założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 przez Wojewódzki Zespół Koordynacji (WZK)
Bożena Ćwiek – Kierownik Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
10.45 – 11.00 Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych, jako jednego z inteligentnych ekosystemów ujętych w Strategii Lublin 2030
dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
11.00 – 11.15 Kompetencje jutra w szkołach Lubelszczyzny
Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
11.15 – 11.30 Cyfrowe lubelskie – prezentacja roli sektora NUB
Andrzej Danilkiewicz – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
11.30 – 11.50 Jak wdrożyć kwalifikacje przyszłości w edukacji? Case study.
Grażyna Senetra – Wicedyrektor do spraw dydaktycznych, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim,
Gabriel Buczak – uczeń, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim
11.50 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 12.40 Panel: Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych
Moderator – Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB
Prelegenci:
  dr hab. Mariusz Kicia, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, UMCS
  dr Jakub Bis, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Politechnika Lubelska
  Marta Świderek, Wicedyrektor do spraw wychowawczych Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim
12.40 – 13.10 Panel: Współpraca samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra
Moderator: dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
Prelegenci:
  Izabela Lutek, Managing Director, Publicies Re: Sources
  Elwira Pyk – RPA Project Manager Vistra Polska
  Aneta Nurzyńska, Multilingual Services Director, OEX Voice Contact Center
13.10 – 13.20 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Skip to content