Menu Zamknij


IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

dr Dorota Miśkiewicz

Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy europejskich. Pasjonuje się tematyką wdrażania funduszy strukturalnych i ich wpływem na atrakcyjność inwestycyjną województwa zachodniopomorskiego.

dr Monika Różycka

Pełniła funkcję Prodziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, ekspert ds. zarządzania strategicznego, adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, audytor wiodący ISO 9001, certyfikowany trener FinxsSalesAssessment Extended Tools Polska. Dyrektor zarządzający. 

Jerzy Soltysiak

p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 30 lat jest zawodowo związany z oświatą. Posiada doświadczenie działacza samorządowego i związkowego. Interesuje się historią, edukacją, prawem oświatowym, polityką, sportem, turystyką.

Artur Frąckiewicz

Socjolog. Od 2014 roku zatrudniony w Zachodniopomorskim Obserwatorium Rynku Pracy działającym w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych oraz analizach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowych oraz szkolnictwa zawodowego. Autor publikacji z zakresu rynku pracy oraz metodologii nauk.

Magdalena Mikołajczak

Specjalista ds. projektów, Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. Specjalizuje się w budowaniu skutecznych modeli biznesowych oraz opracowywaniu optymalnych strategii działania, które pozwalają sprawniej osiągać wyniki i pomagają w prawidłowym prowadzeniu firmy. Posiada certyfikaty: PRINCE 2 AB, PRINCE2 Foundation i Practitioner, AgileBA® (Agile Business Analyst) Foundation oraz AgilePM – Foundation i Practitioner, Design Thinking/ Service Design, User Experience Design czy tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych.

Marcin Skonieczny

Partner zarządzający Dige, szczecińskiej agencji interaktywnej/internet software house’u wykorzystującego nowoczesne technologie webowe i mobilne do rozwiązywania problemów i wspomagania pracy swoich klientów, którymi są zarówno korporacje, jak i 'zwykli’ użytkownicy internetu. Jako nie-informatyk z wykształcenia – co sobie ceni – jest pośrednikiem pomiędzy programistami, a odbiorcami. Jest głęboko zaangażowany w zarządzanie serwisem patronite.pl Od marca 2014 we władzach Klastra.IT

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju województwa zachodniopomorskiego i Polski
Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.20 – 10.35 Strategia rozwoju regionu pod kątem sektora nowoczesnych usług biznesowych
Stanisław Wziątek – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
10.35 – 10.50 Przyszłość MŚP z sektora NUB w perspektywie 2021-2027
dr Dorota Miśkiewicz – Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich w ZARR S.A
10.50 – 11.05 Sektor NUB a zachodniopomorski rynek pracy
Artur Frąckiewicz – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
11.05 – 11.20 Kompetencje jutra w szkołach województwa zachodniopomorskiego
Jerzy Sołtysiak – p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
11.20 – 11.40 Prezentacja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.20 Praktyczne możliwości wykorzystania elementów VR w procesie kształcenia
Przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
12.20 – 13.00 Panel: Współpraca samorządu, biznesu i oświaty w kontekście rozwoju kompetencji jutra
Moderator – Piotr Fałek – Przewodniczący SRK NUB
Prelegenci:
  dr hab. Iwona Markowicz – Profesor US, Uniwersytet Szczeciński, wydziałowy koordynatora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w randze Pełnomocnika Rektora
  Magdalena Mikołajczak – Specjalista ds. Projektów, Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
  dr Monika Różycka – ekspert ds. zarządzania strategicznego, były Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
  Marek Kubik – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej
  Adam Kościelny – Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu
  Marcin Skonieczny – Członek Zarządu, Klaster ICT Pomorze Zachodnie
13.00 – 13.10 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
Przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
Monika Więckowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Celem warsztatu jest wypracowanie skutecznych form współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak przeprowadzić analizę potrzeb rynku pracy i jak w odpowiedzi na te potrzeby dostosować kształcenie w szkole?
  • Jak rozpocząć współpracę z przedsiębiorcą i skutecznie ją prowadzić?
  • Jakie formy może przyjmować współpraca szkół ponadpodstawowych i wyższych z biznesem?
  • Komu z sukcesem udało się wdrożyć taką współpracę? – success stories i best practices.
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
Tomasz Lutowierski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Podczas warsztatów poruszana jest tematyka dofinansowań na rozwój kompetencji i kwalifikacji w sektorze NUB. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najpopularniejszymi narzędziami i funduszami mającymi na celu finansowanie procesu uczenia się przez całe życie. Zaprezentowane zostaną działania skierowane bezpośrednio na rozwój kwalifikacji sektora NUB m.in. projektu „Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych” realizowany w ramach działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Anna Pluskota, Marciniak-Mierzejewski – Eksperci ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), jakie nowe sposoby potwierdzania kwalifikacji zostały uwzględnione w polityce edukacyjnej państwa, jakie korzyści niesie wykorzystanie ZSK w procesach rekrutacyjnych i onboardingu, a także dlaczego każdy z nas obywateli powinien korzystać z możliwości jakie daje potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.
Skip to content