Menu Zamknij


IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Weronika Ziętara

Doświadczenie zawodowe zdobywała na rynku usług logistycznych z którym była związana przez prawie 10 lat swojej kariery zawodowej. Od 5 lat związana z branżą HR – benefity oraz rekrutacja i doradztwo personalne. Przez 10 lat swojej kariery związana ze sprzedażą. Aktualnie od 5 lat zajmuje się zarządzaniem zespołem, a także zarządzaniem operacjami związanymi z dostarczaniem usług HR. Od 2 lat jestem wykładowca w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wykłada przedmioty związane ze sprzedażą „Zarządzanie relacjami z klientem” a także przedmioty ściśle związane z HR i rynkiem pracy – „Budowanie wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego pracodawcy” oraz „Aktywne metody poszukiwania pracy”.

Wiktor Doktór

Ekspert sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Prezes Klubu Pro Progressio zrzeszającego firmy BSS oraz instytucje pośrednio i bezpośrednio wspierające rozwój NUB w Polsce. Wydawca mediów FOCUS ON Business oraz autor podcastów BSS bez tajemnic i Good Morning BSS World. Konsultant biznesowy dla sektora BSS wspierający rozwój branży w Polsce, Europie i na świecie.

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju województwa mazowieckiego i Polski
 Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.20 – 10.35 Strategia rozwoju regionu pod kątem sektora nowoczesnych usług biznesowych
 Przedstawiciel Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
10.35 – 10.50 Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie średnio‐ i długookresowej
 Anna Grochowska – Z‐ca kierownika Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy / Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
10.50 – 11.05 Kompetencje jutra w szkołach województwa mazowieckiego
 Paweł Magdoń – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Warszawie
11.05 – 11.20 Prezentacja Sektorowej Rady ds. kompetencji NUB
 dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
11.20 – 11.40 Perspektywy rozwoju technologii VR w kontekście edukacji
 Dorota Paszyńska, Marta Jeruzalska – HTC
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.20 Praktyczne możliwości wykorzystania elementów VR w procesie kształcenia
  Przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
12.20 – 13.00 Panel: Współpraca samorządu, biznesu i oświaty w kontekście rozwoju kompetencji jutra
Moderator – dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
Prelegenci:
  Aleksandra Szwed – Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  dr Justyna Godlewska‐Szyrkowa – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski
  Joanna Misiakowska – Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
  Anna Górecka – Kierownik kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
  Weronika Ziętara – Branch Manager w Gi Group
  Michał Kozicki – Współzałożyciel Bones studio
  Maciej Tauber – Lider projektu ZSK 5, Instytut Badań Edukacyjnych
  Wiktor Doktór – Prezes Pro Progressio
13.00 – 13.10 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
  Przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
 Monika Więckowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Celem warsztatu jest wypracowanie skutecznych form współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak przeprowadzić analizę potrzeb rynku pracy i jak w odpowiedzi na te potrzeby dostosować kształcenie w szkole?
  • Jak rozpocząć współpracę z przedsiębiorcą i skutecznie ją prowadzić?
  • Jakie formy może przyjmować współpraca szkół ponadpodstawowych i wyższych z biznesem?
  • Komu z sukcesem udało się wdrożyć taką współpracę? – success stories i best practices.
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
Tomasz Lutowierski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Podczas warsztatów poruszana jest tematyka dofinansowań na rozwój kompetencji i kwalifikacji w sektorze NUB. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najpopularniejszymi narzędziami i funduszami mającymi na celu finansowanie procesu uczenia się przez całe życie. Zaprezentowane zostaną działania skierowane bezpośrednio na rozwój kwalifikacji sektora NUB m.in. projektu „Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych” realizowany w ramach działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Anna Pluskota, Marciniak-Mierzejewski – Eksperci ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), jakie nowe sposoby potwierdzania kwalifikacji zostały uwzględnione w polityce edukacyjnej państwa, jakie korzyści niesie wykorzystanie ZSK w procesach rekrutacyjnych i onboardingu, a także dlaczego każdy z nas obywateli powinien korzystać z możliwości jakie daje potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.
Skip to content