Menu Zamknij

Analiza ofert edukacji formalnej i pozaformalnej w kontekście rozwoju sektora NUB Polsce

Interesariusze sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych definiują rynek edukacyjny opierając się przede wszystkich na bezpośrednich doświadczeniach związanych z rekrutacją, wdrażaniem i utrzymaniem pracowników w organizacji. Zdaniem ekspertów rynek edukacyjny uznać należy za nasycony, ale problemem jest zróżnicowana jakość oferty i nie do końca przejrzyste i czytelne standardy kształcenia oraz ewaluacji programów i efektów kształcenia. Z analizy potrzeb i oczekiwań ekspertów wynika, że:

  1. rynek pracy dynamicznie się rozwija, natomiast rynek edukacyjny z opóźnieniem reaguje na zmiany dotyczące zapotrzebowania na kompetencje pracowników, w związku z tym obecnie mamy do czynienia z sytuacją rozmijania się podaży i popytu na kompetencje;
  2. na rynku edukacyjnym występuje głęboki deficyt kompetencyjny, a jego zniwelowanie wymagać będzie zmian systemowych, a nie doraźnych wprowadzanych na poziomie poszczególnych firm i organizacji;
  3. coraz większe znaczenie zyskują meta-kompetencje, a zwłaszcza kompetencje nieustannego i szybkiego uczenia się, elastyczności i efektywnej adaptacji do zmieniających się warunków i oczekiwań pracodawców;
  4. meta-kompetencje stanowią tak zwaną lukę, którą zdaniem ekspertów sektora NUB system i rynek edukacyjny nie jest w stanie wypełnić. Szkoły i uczelnie kładą nacisk na dostarczanie wiedzy marginalizując rozwój meta-kompetencji i dopiero wejście na rynek pracy odsłania deficyt w tym obszarze;
  5. kompetencje (komunikacyjne, cyfrowe, społeczne) są uwzględnione w programach kształcenia, w związku z czym można uznać, że są dostarczane, jednak nie w zakresie oczekiwanym przez sektor NUB – meta-kompetencji;
  6. deficyt kompetencyjny absolwentów szkół i uczelni powoduje, że ważniejszy staje się potencjał i motywacja pracownika do rozwoju, a nie posiadane przez niego wiedza i umiejętności;
  7. filarem Nowoczesnych Usług Biznesowych staje się wielojęzyczność pracowników, ale oferta edukacyjna nie wpisuje się jeszcze w ten trend. Zdaniem ekspertów rynek edukacyjny będzie musiał ulec przemodelowaniu, tak aby nie kształcić wyłącznie w kierunku znajomości wybranego języka obcego na określonym poziomie, ale motywować do wielojęzyczności;
  8. postępująca specjalizacja pracodawców z sektora NUB ujawnia braki kompetencyjne związane z nowymi technologiami, obsługą specjalistycznych aplikacji i narzędzi cyfrowych. Rynek edukacyjny dostarcza wiedzę teoretyczną, która już na etapie rekrutacji i wdrażania pracownika okazuje się być niewystarczająca i często nieaktualna.

Zarówno rynek pracy, jak i rynek edukacyjny uległy przemianom w wyniku pandemii Covid-19. Z jednej strony zauważyć można, że doświadczenie pandemii spowodowało uzupełnienie lub rozwinięcie kompetencji cyfrowych zarówno u pracowników sektora NUB, jak i u studentów i absolwentów szkół, a z drugiej oferta edukacyjna i szkoleniowa rozbudowała się do tego stopnia, że jej jakość wzbudza wątpliwości ekspertów.

Pobierz pełną treść analizy

Skip to content