Menu Zamknij

Cykl konferencji wojewódzkich kończymy w Olsztynie – relacja

Ostatnia konferencja Sektorowej Rady odbyła się 16 marca 2023 w województwie warmińsko-mazurskim dzięki gościnności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wydarzenie zorganizowane było w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz  Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

W wydarzeniu (w trybie stacjonarnym i online) uczestniczyło około 115 osób: pracodawców sektora NUB, szkół wyższych, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, starostw powiatowych, szkół średnich, kuratoriów oświaty i instytucji rynku pracy.

Wydarzenie otworzył Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB, który nakreślił kontekst krajowy i światowy dla rozwoju talentów dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Następnie Bronisław Anfolecki z Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej opowiedział o wsparciu dla przedsiębiorców sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz możliwościach realizacji inwestycji w regionie.

W kolejnym wystąpieniu Wiesław R. Drożdżyński – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przedstawił zawody przyszłości z perspektywy badań i trendów związanych z rynkiem pracy.

Z kolei kompetencje jutra w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego scharakteryzowała Monika Ziniewicz – Wizytator, Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki, Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Po przerwie kawowej Piotr Fałek zaprezentował środowisko VR wspierające proces edukacyjny w zakresie wybranych kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W dyskusji panelowej „Współpraca samorządu, biznesu i oświaty w kontekście rozwoju kompetencji jutra”  udział wzięli:

  • Piotr Burczyk – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • dr Tomasz Wierzejski – Prodziekan ds. kształcenia w jednostce Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Monika Sobiecka – HR Business Partner, Billennium SA
  • Maria Borzym – Dyrektor, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Paneliści rozmawiali o tym czy krótkie formy kształcenia mogą wspomóc przygotowanie kadr dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz na jakie kompetencje powinna stawiać młodzież, by za kilka czy kilkanaście lat dobrze przygotować się na wejście na rynek pracy.

Ostatnią część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Do pobrania prezentacje konferencyjne

Skip to content