Menu Zamknij

Konferencja „Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość” – relacja

26 października w studiu Lubelskiego Centrum Konferencyjnego odbyła się konferencja „Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość” zorganizowana przez SRK NUB oraz Urząd Miasta Lublin.

Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie – to najbardziej aktualne tematy poruszane podczas debat o zmieniającym się rynku pracy. W warunkach transformacji cyfrowej kluczowym zasobem staje się wiedza, a kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji i platformizacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i technicznych (w tym cyfrowych) będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców. Kompetencje przyszłości mogą być skutecznie kształtowane tylko w ramach szerokiego i elastycznego ekosystemu edukacyjnego nastawionego na kształcenie ustawiczne.

Lublin jest obecnie kluczową lokalizacją dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce Wschodniej. To właśnie w tym sektorze kompetencje jutra obecnie są już implementowane i wykorzystywane. Dlatego Urząd Miasta Lublin wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych zaprosił do dyskusji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w badanie, opracowanie i rozwój kompetencji jutra w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

W spotkaniu poprzez transmisję online wzięło udział 319 uczestników, reprezentujących przedsiębiorstwa sektora NUB, instytucje otoczenia biznesu, szkoły i środowisko akademickie.

W panelu otwierającym zatytułowanym „Kompetencje horyzontalne w Gospodarce 4.0” organizatorom udało się zgromadzić przedstawicieli administracji centralnej: Panią Olgę Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Panią Paulinę Zadurę – Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w PARP, które opowiedziały o formach wsparcia dedykowanych dla przedsiębiorców, w szczególności związanych z rozwojem nowych technologii. Z kolei odpowiedzi na pytanie, które kompetencje będą umiejętnościami przyszłości w perspektywie procesów związanych z automatyzacją, robotyzacją, sztuczną inteligencją i blockchain poszukiwali Pan Piotr Fałek – Przewodniczący SRK NUB oraz Pan Paweł Nowak – Dyrektor Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Moderetorem panelu był dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin.

Po panelu dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB zaprezentował cele i dotychczasowe działania rady sektorowej, obejmujące zarówno działalność badawczą (np. Rola i potencjał pracowników 50+ w sektorze NUB), jak i działania mające na celu dostosowanie kształcenia w szkołach wyższych do potrzeb pracodawców (m.in. modyfikacje kierunków kształcenia na Politechnice Lubelskiej, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytetach: Opolskim i Zielonogórskim).

Drugi z paneli pod nazwą „Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i wyzwania” poświęcony był rozwiązaniom centralnym wspierającym ideę uczenia się przez całe życie, w szczególności wprowadzonemu w 2016 roku Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. Moderująca dyskusję Edyta Migałka – Wiceprzewodnicząca SRK NUB wraz z zaproszonymi panelistami przyglądała się przykładom praktycznego wykorzystania ZSK w edukacji ponadpodstawowej i wyższej. Pan Maciej Tauber – Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentował ideę i cele wdrażania ZSK w Polsce. dr hab. Mariusz Kicia – Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Pani Elżbieta Urbańska-Golec – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu podzielili się refleksją na temat możliwości nadążania edukacji formalnej za zmianami na rynku pracy. Omówili także przykłady wykorzystania kwalifikacji rynkowych włączonych ZSK w procesie edukowania młodzieży. Z kolei Pan Radosław Panas – Prezes Fundacji VCC opowiedział o praktyce nadawania kwalifikacji włączonych do ZSK, zarówno w aspekcie jakości procesów certyfikowania, jak i różnych ich form w zależności od potrzeb odbiorców (od tradycyjnych, przez egzaminy zdalne, po wykorzystujące technologię VR).

W trzecim panelu „Trendy kompetencyjne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu” prowadzonym przez Panią Martę Sztandarską – Koordynatorkę ekosystemu nowoczesnych usług dla biznesu ze strony Urzędu Miasta Lublin wzięli udział przedstawiciele firm sektora NUB mających swoje lokalizacje w Lublinie:

  • Justyna Daniel – Site Director Concentrix,
  • Aneta Nurzyńska – Director Multilingual Services (LinGo), OEX Voice Contact Center,
  • Piotr Kempa – Head of AI division, twórca Primebota OEX Voice Contact Center,
  • Michał Wierzbowski – Dyrektor Centrum Operacji Księgowych, Orange Polska
  • Paweł Ćwieka – Członek Zarządu, Dyrektor Delivery Billennium.

Z perspektywy osób zatrudniających kadry dla sektora NUB, paneliści dyskutowali o deficytach kompetencyjnych, procesach automatyzacji i robotyzacji, które w dużej mierze warunkują umiejętności poszukiwane przez nich wśród kandydatów do pracy.

Drugą część konferencji stanowiły warsztaty online skierowane do trzech grup odbiorców, które były okazją do pogłębienia zagadnień omawianych podczas paneli:

  • warsztaty dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – prezentacja wsparcia dla firm w ramach programu POWER 2.21 „Kompetencje dla sektorów”
  • warsztaty dla przedstawicieli oświaty – Wykorzystanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w edukacji
  • warsztaty dla studentów – Prezentacje firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Pełną relację z konferencji można nadal obejrzeć tutaj.

Skip to content