Menu Zamknij

Minister Rozwoju powołał członków Rady

Członkowie Sektorowej Rady w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych otrzymali akty powołania nadane z ramienia Ministra Rozwoju.

Oznacza to formalne ukonstytuowanie się Rady i możliwość podejmowania działań zdefiniowanych jako cele rady:

  • wypracowywanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy;
  • opracowywanie i współpraca we wdrażaniu zasad funkcjonowania porozumień edukacyjnych, w tym na podstawie znanych rozwiązań europejskich jako formy włączenia pracodawców w zintegrowane działania edukacyjne;
  • określanie obszarów badawczych dla badań kapitału ludzkiego, odnoszących się do kompetencji w sektorze NUB, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;
  • identyfikacja potrzeb sektora w obszarze kwalifikacji, rozwoju i aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora NUB w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, co powinno zniwelować ich dotychczasową marginalizację w tym zakresie;
  • tworzenie ponadnarodowych sektorowych zintegrowanych ram kwalifikacji sektora NUB.

Akty powołania rady oraz biogramy członków dostępne na stronie.

Skip to content