Menu Zamknij

Przewodniczący SRKNUB na posiedzeniu inaugurującym prace WZK ZSU 2030 Województwa Małopolskiego

26 kwietnia 2023 w Krakowie odbyło się posiedzenie inaugurujące prace Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ZSU 2030 Województwa Małopolskiego w Krakowie, w którym wziął udział Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe.

Wydarzenie miało miejsce w trakcie Festiwalu Zawodów 2023, który od lat odbywa się w EXPO Kraków i ma na celu popularyzację kształcenia zawodowego, w szczególności wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Posiedzenie WZK otworzyli Pani Marta Malec – Lech, członkini Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Pan Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W skład wojewódzkich zespołów koordynujących wchodzą: przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego; szkół i placówek; kuratorów oświaty; poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych; Policji; organizacji pozarządowych oraz podmiotów w środowisku lokalnym właściwych do podejmowania określonych działań, współpracujących ze szkołą i placówką. Do zadań WZK należą:

  • wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie regionalnym
  • wspieranie polityki edukacyjnej regionu na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu i uczenia się przez całe życie;
  • koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych;
  • promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

SRK NUB angażuje się w integracje wdrażania działań edukacyjnych z zakresu life long learning w Polsce i współpracuje we wdrażaniu ZSU 2030 w wielu lokalizacjach w Polsce.

Skip to content