Menu Zamknij

SRK NUB na spotkaniu „Kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej”

23 września 2020 r. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie  zorganizowało spotkanie poświęcone problematyce „Kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej”.

Wzięli w nim udział: Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Czesław Kruczek, Zastępca Prezydenta Miasta Konina – Witold Nowak Konin. I love it., Starosta Słupecki – dr Jacek Bartkowiak, Wicestarosta Kolski – Sylwester Chęciński, Wicestarosta Turecki- Władysław Karski, Dyrektor Oddziału w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Mariusz Roga, Rektor dr hab. prof. PWSZ w Koninie – Artur Zimny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wicedyrektor  WSCKZiU Medyk Konin – Ewa Wojskunowicz,  Animator Sektorowej Rady Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych – dr Bartosz Sobotka oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego.

Podczas spotkania została podjęta dyskusja związana z:

  • przygotowaniem ludzi młodych do uczestnictwa w rynku pracy,
  • prognozą zapotrzebowania na określone zawody w subregionie,
  • potrzebą kształcenia w zawodach medycznych,
  • problemami a zarazem wyzwaniach organów prowadzących w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego,
  • podjęciem  współpracy między placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • przedstawieniem programu Erasmus+ 2021-2027 jako instrumentu  wsparcia umiędzynarodowienia placówek oraz podnoszenia jakości kształcenia praktycznego.