Menu Zamknij

Warsztat w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

15 października ubiegłego roku przedstawiciele SRK NUB zorganizowali warsztat z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE), w których wzięli udział interesariusze sektora BPO – przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie strefy. Celem warsztatu było:

  • mapowanie potrzeb kompetencyjnych sektora NUB w Konurbacji Górnośląskiej;
  • identyfikacja aktualnych działań poszczególnych lokalnych uczelni w kontekście współpracy na rzecz sektora;
  • podkreślanie znaczenia doradztwa zawodowego dla uczniów szkół średnich w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i ew. pracy w sektorze NUB.

KSSE wyraziła również wolę do aktywnego włączenia się w działania rady jako jej członek.

Skip to content