Menu Zamknij

Dziesiąta konferencja „Przyszłość kwalifikacji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych” w Szczecinie

14 grudnia 2022 roku odbyła się dziesiąta konferencja wojewódzka organizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK NUB). Wydarzenie było organizowane w partnerstwie z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Konferencja była organizowana w trybie hybrydowym, wzięło w niej udział około 170 przedstawicieli różnych interesariuszy sektora BSS: pracodawców, szkół wyższych, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, starostw powiatowych, szkół średnich, kuratoriów oświaty i instytucji rynku pracy oraz członków SRK NUB.

Wydarzenie otworzył Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB, zarysowując cele działalności Sektorowej Rady oraz trendy globalne w kontekście sektora BPO/SSC. Następnie głos zabrał Marszałek Stanisław Wziątek, który przedstawił zarówno strategię województwa w kontekście rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu, jak i działania w województwie mające na celu wzrost kompetencji przyszłości wśród młodych mieszkańców województwa.

W kolejnej prelekcji wystąpiła dr Dorota Miśkiewicz Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich w ZARR S.A, która przedstawiła wsparcie dla przedsiębiorców w ramach funduszy unijnych.

Pan Artur Frąckiewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zaprezentował dane dotyczące zatrudnienia w sektorze NUB w województwie oraz wyzwania z jakimi mierzą się przedsiębiorcy sektora w poszukiwaniu kandydatów do pracy.

Następnie Pan Jerzy Sołtysiak p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty opowiedział o ogólnopolskich i regionalnych inicjatywach budowania kompetencje jutra w szkołach poprzez dodatkowe projekty, zmianę podstaw programowych, doposażanie szkół w specjalistyczny sprzęt.

Cześć wystąpień zamknął dr Bartosz Sobotka – Animator SRKNUB przedstawiając inicjatywy, które udało się osiągnąć w czasie dotychczasowej działalności rady.

Po przerwie kawowej Piotr Fałek zaprezentował środowisko VR wspierające proces edukacyjny w zakresie wybranych kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W części panelowej zatytułowanej Współpraca samorządu, biznesu i oświaty w kontekście rozwoju kompetencji jutra udział wzięli: dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Uniwersytet Szczeciński, Magdalena Mikołajczak – Specjalista ds. Projektów, Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o., Marek Kubik – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Adam Kościelny – Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu oraz Marcin Skonieczny – Członek Zarządu, Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Moderatorem dyskusji koncentrującej się wokół możliwości doposażenia uczniów i studentów w dodatkowe kwalifikacje rynkowe i tym samym lepsze dostosowanie do rynku pracy był dr Bartosz Sobotka – Animator SRKNUB.

Drugą część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji. Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Prezentacje do pobrania

Skip to content