Menu Zamknij

Informacja o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE, wspiera projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa. Na prośbę ministerstwa SRK NUB publikuje zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR z zakresu wdrażania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), określanych jako Funduszowy Pakiet Antywirusowy.