Menu Zamknij

Rekomendacje SRK NUB dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje w sektorze

Działania badawcze Rady nabierają tempa. W ostatnim czasie ukończone zostały dwie rekomendacje dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Obie rekomendacje zostały złożone do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i oczekują na zatwierdzenie.

Pierwsza z przygotowanych rekomendacji (tzw. rekomendacja główna) dotyczy aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w sektorze, a jej wyniki będą podstawa do konkursu POWER 2.21. „Kompetencje dla sektorów”, w ramach którego z dofinansowania na wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych skorzystają osoby pracujące w branży BPO.

Przygotowując rekomendację Rada wzięła pod uwagę przeprowadzone wśród interesariuszy sektora badania oraz trendy na światowym rynku nowoczesnych usług biznesowych.

Druga rekomendacja (tzw. rekomendacja covidowa) została przygotowana jako uzupełnienie rekomendacji głównej w podpowiedzi na sytuację, z którą każdy z sektorów gospodarki w Polsce zetknął się w ciągu ostatnich miesięcy, a związaną z sytuacją pandemiczną w związku pandemią COVID-19. Celem rekomendacji jest przedstawienie sytuacji w sektorze w okresie pandemii oraz wskazanie tych obszarów kompetencyjnych, które wymagają wsparcia w związku z zaistniałymi okolicznościami, aby odpowiednie resorty mogły przyjąć rozwiązania dotyczące wsparcia finansowego dla sektora.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu ze swojej istoty opiera się na świadczeniu usług na rzecz klientów za pomocą pracy zdalnej, tj. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych (ICT) i na odległość. Co ważne, w większości przedsiębiorstw z sektora procedury na wypadek sytuacji nadzwyczajnych były przygotowane, a obecnie są wdrażane, odpowiednie protokoły pozwalające na sprawne funkcjonowanie.

Sektor ten jako jeden z nielicznych w Polsce na obecnym etapie w minimalnym zakresie został dotknięty przez COVID-19. Podatność sektora na pandemię ogranicza fakt, że prawie 60 proc. pracowników obsługuje procesy związane z Customer Service, finansowo-księgowe i HR (w tym płace), które są niezbędne dla funkcjonowania biznesu nawet w czasie kryzysów. Oznacza to, że nie tylko zostaną utrzymane miejsca pracy, tak ważne dla polskiej gospodarki, ale także wiele wskazuje, żebędą tworzone nowe miejsca pracy związane nie tylko z dotychczasowymi trendami rozwojowymi, ale także z uwagi na przenoszenie procesów biznesowym do Polski z innych lokalizacji, które nie zdały egzaminu związanego z wdrożeniem protokołów pracy zdalnej. Potwierdzają to wyniki badań w związku z pandemią COVID-19 przeprowadzone przez The Shared Services & Outsourcing Network dotyczące sytuacji w branży, z których wynika, że aż 75% centrów wywiązuje się ze swoich zobowiązań (wynikających z SLA), a ponadto 24% respondentów (zarządzających centrami) uważa, że sektor się wzmocni. Obecnie w sektorze zatrudnionych jest ok 307.000 osób, a rok do roku liczba ta zwiększa się o minimum 10%[1]. W konsekwencji oznacza to zwiększoną potrzebę podnoszenia kwalifikacji zarówno obecnych pracowników sektora, jak i nowozatrudnionych, którzy będą mogli znaleźć prace w tym sektorze (m.in. osoby zwalnianie z sektora HORECA, administracji czy tradycyjnego handlu).

Zgodnie z wynikami innego badania zleconego przez ABSL dotyczącego wpływu COVID-19 na funkcjonowanie sektora wynika, że poza powszechnym przejściem na zdalną pracę duża część firm nadal rekrutuje nowych pracowników (robiąc to teraz zdalnie), a 12 proc. badanych twierdzi, że Covid-19 spowodował przeniesienie (tzw. migracje) kolejnych procesów biznesowych do Polski (np. Citibank Europe plc zatrudnia ponad 100 osób miesięcznie)[2].


[1] ABSL SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE 2019, ABSL 2019, s. 7.

[2] https://www.rp.pl/Biznes/304169852-Centra-uslug-radza-sobie-z-pandemia.html

Do pobrania

Aby uzyskać dostęp do materiałów wymagane jest podanie adresu email, na który zostanie wysłany link do ich pobrania.

Pobierz rekomendację SRKNUB


Pobierz rekomendację dla PARP


Skip to content