Menu Zamknij

Nowoczesne doradztwo zawodowe na Pomorzu – relacja

W SRK NUB uważamy, że nowocześnie prowadzone doradztwo zawodowe jest jednym z podstawowych czynników, który przyczyni się do zmiany w podejściu do budowania kompetencji młodych osób, które za kilka lat będą wchodziły na rynek pracy.

Dlatego z informacją jak prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów na miarę XXI wieku, jakie jest jego miejsce w najnowszych politykach edukacyjnych państwa, jakie narzędzia wykorzystywać, by poszerzać możliwości zdobywania nowych umiejętności w trakcie nauki w szkole, staramy się dotrzeć do jak najszerszej grupy nauczycieli pełniących rolę szkolnych doradców zawodowych.

We wrześniu i październiku temat ten zgłębiała kadra oraz uczniowie pomorskich szkół: Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (29 września 2023), Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku (18 października 2023) oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie (20 października 2023).

Oprócz części eksperckiej, gdzie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących miejsca doradztwa zawodowego w politykach edukacyjnych (m.in. Zintegrowana Strategii Umiejętności 2030), najświeższych koncepcji prowadzenia usług z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, po raz pierwszy nauczyciele i uczniowie mogli zetknąć się z dodatkowymi możliwościami nabywania kwalifikacji rynkowych, które funkcjonują w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zaprezentowane podczas warsztatów laboratoria mobilne pozwoliły przybliżyć praktyczny charakter kwalifikacji rynkowych i ich przydatność na rynku pracy.

Skip to content