Menu Zamknij

Otwarcie cyklu konferencji „Przyszłość kwalifikacji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych” w Tychach

11 maja 2022 roku odbyła się pierwsza konferencja wojewódzka organizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK NUB). Wydarzenie było organizowane w partnerstwie z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną (KSSE) pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Konferencja była organizowana w trybie hybrydowym, wzięło w niej udział około 150 przedstawicieli różnych interesariuszy sektora BSS: pracodawców, szkół wyższych, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, starostw powiatowych, szkół średnich, kuratoriów oświaty i instytucji rynku pracy oraz członków SRK NUB.

W charakterze prelegentów wystąpili dr Janusz Michałek – Prezes KSSE, Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB, dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB.

W panelu zatytułowanym Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych a kształcenie w szkołach ponadpodstawowych udział wzięli: Radosław Panas – Prezes Fundacji VCC, Iwona Nowakowska – Dyrektor TECHNIKUM NR 4 W ZABRZU, Anna Nizioł – HR Business Partner – Competitiva. Moderatorem dyskusji była Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB. Paneliści podkreślali znaczenie uzupełniania edukacji formalnej krótkimi formami kształcenia prowadzącymi do nabywania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz podawali przykłady wykorzystania kwalifikacji do modyfikacji programów kształcenia (modyfikacja programu na kierunku Technik Ekonomista w Technikum nr 4 w Zabrzu w zakresie wykorzystania kwalifikacji Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM).

Zaproszenie do panelu Uczelnia przyszłości – jak budować kadry dla nowej gospodarki? prowadzonego przez Bartosza Sobotkę – Animatora SRK NUB przyjęli: prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, dr Aleksander Wolski – Prof. Górnośląskiej Szkoły Handlowej oraz Mariusz Jankowski – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Katowice. Paneliści zastanawiali się nad rolą współczesnych uczelni w kontekście kształcenia podstawowego i prowadzenia badań w kontrze do kształcenia zawodowego pod potrzeby rynku pracy. Podjęli także temat budowania kompetencji miękkich wśród studentów.

Podczas konferencji podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą Zabrze a Sektorową Radę ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe dotyczący powołania pierwszego w Polsce Centrum Kompetencji Nowoczesnych Usług biznesowych w Zabrzu.

Podstawowymi obszarami działalności Centrum będą:

  • tworzenie odpowiednich warunków dla przygotowania kadr dla sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych zarówno dla obecnych przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji, jak i tych chcących otworzyć swoje biura/oddziały czy zatrudniać osoby zamieszkujące aglomerację;
  • tworzenie odpowiednich warunków dla przygotowana kadr dla administracji publicznej wykorzystując dobre praktyki przedsiębiorstw sektora w kontekście transformacji cyfrowej gospodarki i życia społecznego (wdrażania idei Smart City, digitalizacji usług publicznych i ich wykorzystywania przez mieszkańców, a także optymalizacji procesów realizowanych przez administrację publiczna na rzecz mieszkańców).

W imieniu Gminy Zabrze list intencyjny podpisała Pani dr Małgorzata Mańko-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, a SRKNUB reprezentował Pan Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB.

Inicjatorem współpracy jest Pani Profesor Politechniki Śląskiej Aleksandra Kuzior, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe, Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚ, która od lat angażuje się we współpracę pomiędzy a biznesem a nauką.

Drugą część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Materiały do pobrania

Kolejne konferencje już w czerwcu. Zapraszamy do śledzenia strony i mediów społecznościowych SRK NUB.

Skip to content