Menu Zamknij

Pierwsza szkoła ponadpodstawowa w Polsce wdraża do programu nauczania kwalifikację rynkową

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 wdraża modyfikację programu nauczania w zawodzie technik ekonomista pt. „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM”.

Modyfikacja programu, będącą innowacją pedagogiczną, została wypracowana w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” (Projekt POWR.02.12.00-00-SR04/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), który w swoich działaniach zakłada modyfikację programów nauczania na wybranych polskich uczelniach oraz szkołach ponadpodstawowych pod kątem dostosowania do potrzeb sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Do programu nauczania zostały włączone efekty uczenia się kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2021-04-15 r. (Monitor Polski z dnia 2021-05-05 r., poz. 421).

W bieżącym roku szkolnym program obejmie uczniów klas trzecich w zawodzie technik ekonomista. Treści zostaną zrealizowane w systemie dwuletnim w klasie trzeciej i klasie czwartek na przedmiocie zawodowym wynikającym z podstawy programowej „Systemy komputerowe kadrowo-księgowe”.

1 października w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu odbyło się uroczyste podsumowanie prac nad modyfikacją programu nauczania oraz inauguracja wprowadzonej innowacji pedagogicznej.

Relacja z uroczystości – Zabrzańska szkoła branżowa, jako pierwsza w Polsce wdraża do programu nauczania systemu klasy CRM! – Urząd Miejski w Zabrzu (miastozabrze.pl)

Skip to content