Menu Zamknij

Uruchomienie nowej specjalności opartej o systemy ERP na Uniwersytecie Opolskim

13 października 2021 roku w Auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyła się inauguracja wprowadzenia nowej specjalności na kierunku Ekonomia II stopnia opartej o systemy ERP, dzięki której już od bieżącego roku akademickiego będą kształceni kandydaci do pracy w Gospodarce 4.0. Specjalizacja została utworzona na bazie rekomendacji Sektorowej Rady ds. kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK NUB).

W ramach utworzenia specjalizacji opracowano koncepcję działania macierzy edukacyjnej w zajęciach dydaktycznych rozszerzających podstawę programową, dostarczono licencje, zakupiono infrastrukturę hardwarową, skonfigurowano
i uruchomiono zintegrowane rozwiązanie dydaktyczne na MS 365, zbudowano środowisko symulacyjne oparte o 2 profile firm ćwiczebnych i 10 kompleksowych ról pracowniczych zgodnych z potrzebami pracodawców. Opracowano także niezbędne treści do nauczania: scenariusze dydaktyczne umożliwiających prowadzenie zajęć warsztatowych w formule do 5 ról dla każdej z firm branżowych, materiały wspomagających pracę osób prowadzących zajęcia, a także materiały edukacyjne dla studentów. Ostatnim z elementów wdrożonej innowacji dydaktycznej było przeszkolenie kadry dydaktycznej oraz konsultacje eksperckie z metodykami działającymi w sektorze NUB, odnośnie wykorzystania macierzy edukacyjnej do realizacji procesów dydaktycznych, zgodnie z potrzebami pracodawców sektora.

Projekt wdrożenia nowej specjalności na Uniwersytecie Opolskim odpowiada nie tylko na faktyczne potrzeby rynku pracy, ale przede wszystkim wpisuje się w długofalowe trendy związane z transformacją cyfrową gospodarki. Do tej pory zagadnienia związane z systemami ERP były dostępne jako studia podyplomowe, najczęściej bardzo kosztowne. Zmienia się także dostępność samych systemów ERP, dzięki różnym możliwościom licencjonowania (np. chmury obliczeniowej), dzięki czemu coraz częściej sięgają po nie małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki wprowadzonej specjalności zwiększy się liczba specjalistów od systemów ERP zasilających rynek pracy w Opolu, które jest atrakcyjną lokalizacją dla lokowania się firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych – mówi Piotr Fałek, Przewodniczący SRK NUB.

W spotkaniu uczestniczyło znamienite grono gości: przedstawiciele władz uczelni w osobach JM Rektora UO prof. dr hab. Marka Masnyka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO oraz dr hab. inż. Rafała Matwiejczuka prof. UO, prorektora ds. rozwoju i finansów, współgospodarzy spotkania z ramienia Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK – NUB): mgr inż. Piotr Fałek – Przewodniczący SRK NUB oraz dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB, przedstawiciele samorządu i instytucji otoczenia biznesu: inspektor Elżbieta Kluba z Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, dr Maciej Filipowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ewa Parcej doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, a także dr inż. Iwona Pisz dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO i mgr Karolina Trościanka kierownik projektu badawczego SRK NUB realizowanego przez UO.

Część oficjalną spotkania prowadziła dr Elżbieta Szymańska-Czaplak, Dziekan Wydziału Filogicznego, koordynator projektu dla WFil oraz Członek-założyciel SRK-NUB z ramienia UO. Spotkanie oraz wdrożenie specjalności wpisują się w budowany w Uniwersytecie Opolskim system rozwoju kompetencji dedykowanych nowoczesnym usługom biznesowym (NUB) i całemu sektorowi tych usług, który skupia oferentów usług typu BPO, SSC, B&R, ITO. To ciekawa perspektywa rozwoju zarówno dla studiujących kierunki ekonomiczne, jak też filologiczne dlatego w projekty dedykowane współpracy z sektorem NUB (z ang. BSS – business services sector), angażują się na Uniwersytecie Opolskim przede wszystkim Wydział Filologiczny oraz Ekonomiczny. Kilkuletnie doświadczenie w rozwoju współpracy z przedsiębiorstwami sektora i instytucjami otoczenia biznesu zaowocowało powstaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Nowoczesne Usługi Biznesowe (Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Nowoczesne Usługi Biznesowe (sektorowaradanub.pl)), której Uniwersytet Opolski jest współzałożycielem.

Skip to content