Menu Zamknij

Przyszłość kwalifikacji sektora w Zielonej Górze – relacja z konferencji

Województwo lubuskie swoją edycję konferencji wojewódzkich miało 5 października.  Tym razem Sektorowa Rada skorzystała z gościnności Sejmiku Województwa. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli lokalnej oświaty i szkolnictwa wyższego, instytucji otoczenia biznesu, pracodawców oraz samorządu.

Gości przywitał Przewodniczący SRKNUB Piotr Fałek, który zaprezentował trendy ogólnoświatowe mające wpływ na zmianę paradygmatu kompetencji w sektorze m.in. postępującą cyfryzację i wirtualizację pracy czy pracę w rozproszonych zespołach.

W kolejnym wystąpieniu Pan Waldemar Stępak- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przedstawił dane dotyczące lubuskiego rynku pracy z uwzględnieniem branży IT i zaawansowanych usług biznesowych, które dopiero zaczynają się rozwijać w tej lokalizacji.  

O możliwościach wprowadzania nowych kwalifikacji do szkół, a także politykach edukacyjnych wdrażanych w Polsce (m.in. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030) i ciekawych projektach dofinansowanych ze środków europejskich opowiedział dr Jarosław Wagner z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze.

Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB z kolei rozpoczął dyskusję o tym jak robotyzacja może wpłynąć na naszą atrakcyjność na rynku pracy i na jakie kompetencje powinniśmy zwrócić uwagę, by nie zastąpiły nas roboty.

Po przerwie kawowej zostało zaprezentowane środowisko VR umożliwiające przygotowanie do uzyskania kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, miedzy innymi z zakresu druku 3D.

W pierwszym z paneli dyskusyjnych zatytułowanym „Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych” wzięli udział dr hab. inż. Piotr Kułyk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Agnieszka Cieśla-Jadach z grupą uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. Profesor Kułyk opowiedział o wdrożonej na Uniwersytecie nowej specjalności opartej o systemy ERP oraz macierzy edukacyjnej wypracowanej wspólnie z SRKNUB. Z kolei kadra dydaktyczna oraz uczniowie szkoły w Rakowicach Wielkich opowiedzieli o realizowanym w ich szkole projekcie, dzięki któremu uczniowie mogą potwierdzić kwalifikacje włączone do ZSK. Zgromadzeni na konferencji uczestnicy byli pod wrażeniem motywacji uczniów do nabywania dodatkowych kwalifikacji.

Drugi panel pt. „Współpraca samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra” poświęcony był pracodawcom sektora NUB oraz wsparciu ich biznesu przez działania samorządów. W dyskusji udział wzięli:  Jarosław Flakowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Tomasz Wontor, Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Dorota Siedziniewska- Brzeźniak, Wiceprezes Zarządu w IDEA HR Group oraz Piotr Kawęcki – Head of Business Delivery, Billenium.

Stacjonarnej części spotkania towarzyszyły warsztaty online pogłębiające tematykę nakreślona podczas części oficjalnej konferencji.

Prezentacje do pobrania

Skip to content