Menu Zamknij

W Krakowie – u lidera sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych

Kraków od lat zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości pracowników zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. 13 października odbyła się tam ósma konferencja „Przyszłość kwalifikacji w sektorze NUB” zorganizowana we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i stowarzyszeniem ASPIRE. Spotkanie obfitowało w wymianę doświadczeń, liczne dyskusje i wnioski na temat możliwości współpracy oświaty, samorządu i biznesu z obszaru województwa małopolskiego.

Zgromadzonych na konferencji gości powitał Jan Gąsienica-Walczak – Pełnomocnik Marszałka Województwa Małopolskiego ds. związanych z rynkiem pracy. Przedstawił również najważniejsze informacje na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie.

Następnie Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych w swoim wystąpieniu opowiadał, jak kształtują się zmiany na rynku pracy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i najnowszych technologii. Przedstawił również możliwe scenariusze, szanse i kierunki rozwoju branży.

Pani Karolina Rzepecka z Centrum Bussines in Małopolska w wyczerpujący sposób zaprezentowała jak kształtuje się rynek sektora NUB zarówno w Krakowie i województwie. Odpowiedziała również na pytanie, dlaczego akurat ta lokalizacja jest tak atrakcyjna dla pracodawców sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Sektor NUB w kontekście małopolskiego rynku pracy przedstawił Adam Biernat, który kieruje Zespołem Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Podczas wystąpienia zaproponował również możliwe opcje współpracy instytucji otoczenia rynku pracy i Sektorowej Rady ds. Nowoczesnych Usług Biznesowych dla lepszego poznania potrzeb branży.

Tradycyjnie, drugą część spotkania stanowiły panele eksperckie z udziałem przedstawicieli oświaty, samorządów oraz biznesu. Panel poświęcony kompetencjom przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w odniesieniu do kształcenia w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych poprowadziła Edyta Migałka – Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRNUB. Na pytania odpowiadali licznie zgromadzeni goście: Anna Diawoł-Sitko – Główny Specjalista z Zespołu ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, dr Agata Anacik-Kryza – Dziekan Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektorka Centrum Transferu technologii CITTTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Krzysztof Waśniewski – Zastępca Kierownika Działu Badań Naukowych i Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Gabriel Buczak – uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim. Podczas panelu zaproszone osoby wymieniły się swoimi doświadczeniami współpracy i osiągnięciami instytucji, które reprezentują w odniesieniu rozwoju nowoczesnych usług biznesowych w ramach edukacji.

Panel dotyczący współpracy samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra moderował Animator Sektorowej Rady ds. NUB – Bartosz Sobotka. Joanna Krzemińska – Deputy Director z ASPIRE, Piotr Kawęcki – Head of Delivery z Billenium S.A., dr Piotr Biskupski – IBM Client Engineering – IBM Security, IBM Quantum Distinguished Ambassador oraz Edyta Izabela Gluszek – Head of Finances Shared Services z Capita wymielili się swoimi doświadczeniami współpracy z lokalnym samorządem. Opowiedzieli o sukcesach i trudnościach, jakie ta współpraca ma za sobą, a także możliwych wyzwaniach.

Spotkanie uzupełniły warsztaty on-line, podczas których zaproszeni specjaliści przedstawili formy współpracy edukacji z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych, pozyskiwania funduszy na kompetencje dla przedstawicieli branży oraz o ZSK jako narządu budowania kompetencji w sektorze.

Prezentacje do pobrania

Skip to content