Menu Zamknij

Rola i potencjał pracowników 50+ w sektorze NUB – raport z badania

SRK NUB serdecznie zaprasza do zapoznania się z raportem z badania dotyczącego roli i potencjału pracowników 50+ w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Celem głównym badań była identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników 50+ oraz potencjalnych szans wynikających z rozwoju odpowiednich kompetencji, które są niezbędne do zatrudnienia w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych wraz z celami szczegółowymi:

  • Charakterystyka sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych pod względem aktualnej struktury zatrudnienia pracowników, stanowisk pracy i realizowanych procesów oraz kompetencji i kwalifikacji niezbędnych pracownikom dla pracy w tym sektorze.
  • Poznanie aktualnej sytuacji zawodowej, postaw pracowniczych oraz posiadanych kompetencji  przez osoby powyżej 50 roku życia.
  • Poznanie polityk zatrudniania stosowanych przez pracodawców z sektora NUB, ich podejścia do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz oczekiwań względem kompetencji pracowników.

Wśród metod badawczych zastosowano: badania ilościowe z udziałem osób 50+ i pracodawców z sektora NUB oraz badania jakościowe z udziałem pracodawców z sektora NUB.

Skip to content