Menu Zamknij

W kierunku kwalifikacji przyszłości – relacja z konferencji w Łodzi

W nowym roku cykl wydarzeń konferencyjnych rozpoczęliśmy od odwiedzenia Łodzi i siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 12 stycznia odbyła się tam jedenasta konferencja wojewódzka organizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK NUB).

Konferencja była organizowana w trybie hybrydowym, wzięło w niej udział około 150 przedstawicieli różnych interesariuszy sektora BSS: pracodawców, szkół wyższych, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, starostw powiatowych, szkół średnich, kuratoriów oświaty i instytucji rynku pracy oraz członków SRK NUB.

Wydarzenie otworzył Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB wspólnie z Panią Agnieszką Sobieszek –  zastępcą Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Następnie głos zabrała Aneta Jarczyńska –  Kierownik Wydziału Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, która zaprezentowała wyniki badań na temat zapotrzebowania na kompetencje w sektorze NUB oraz zawody deficytowe, a także przedstawiła możliwości finansowania podnoszenia kompetencji dla przedsiębiorców sektora usług biznesowych z wykorzystaniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W kolejnej prelekcji wystąpiła Joanna Paćkowska – Wojewódzki koordynator ds. kształcenia zawodowego, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w  Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, przedstawiając możliwości oraz przykłady działań szkół z województwa łódzkiego wspierające wyposażanie uczniów w kompetencje przyszłości.

Pani Elżbieta Urbańska – Golec- Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu i zarazem Członkini SRK NUB opowiedziała o projektach realizowanych przez zarządzaną przez nią szkołę, w których wdrażane były kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK.

Część wystąpień zamknął dr Bartosz Sobotka – Animator SRKNUB przedstawiając inicjatywy, które udało się osiągnąć w czasie dotychczasowej działalności rady.

Po przerwie kawowej Piotr Fałek zaprezentował środowisko VR wspierające proces edukacyjny w zakresie wybranych kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Część panelową otworzyła tematyka edukacyjna zagospodarowana przez Kamila Zjawionego, Wiceprezesa Strefy Edukacji Sp. z o.o./Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi oraz jego gości:    

  • Marka Szymańskiego – Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
  • dr inż. Radosława Rosika – Politechnika Łódzka
  • Annę Grdulską – Politechnika Łódzka
  • Małgorzatę Sienną – Kierownika Ośrodka Doradztwa Zawodowego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  • Maksyma Kotwasa – ucznia Technikum Automatyki i Robotyki.

 W drugim panelu, którego gospodarzem był dr Bartosz Sobotka – Animator SRKNUB zaproszeni goście:

  • Ewa Paprocka- Senior Executive Manager, HRK ICT
  • Zbigniew Nowicki – Co-Managing Director, Bluerank
  • Paweł Krasowski – Head of RD Center Łódź DataArt
  • Adam Brzostowski-  p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

 rozmawiali o współpracy biznesu i samorządu w kontekście rozwoju kompetencji jutra.

Ostatnią część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Do pobrania prezentacje konferencyjne:

Skip to content