Menu Zamknij

SRK NUB w Wielkopolsce

25 stycznia 2023 Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB wspólnie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zorganizowały konferencję dla interesariuszy sektora BPO/SSC/R&D i ITO w Poznaniu.

Konferencja była organizowana w trybie hybrydowym, wzięło w niej udział ponad 140 przedstawicieli różnych interesariuszy sektora Business Service Sector (BSS): przedsiębiorców, szkół wyższych, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, starostw powiatowych, szkół średnich, kuratoriów oświaty i instytucji rynku pracy.

Wydarzenie otworzyła Pani Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB. Piotr Fałek przedstawił rolę rad sektorowych, cele SRK NUB w budowaniu ekosystemu na rzecz kompetencji przyszłości dla sektora oraz główne trendy globalne determinujące potencjał kapitału ludzkiego w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Następnie głos zabrała Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, która zaprezentowała inicjatywy podejmowane przez samorząd województwa w zakresie wspierania oświaty we współpracy z biznesem. Zaraz po niej głos zabrała  Agnieszka Tobis – Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, która opowiedziała o narzędziach dla uczniów, doradców zawodowych i nauczycieli wspierających rozwój umiejętności. 

Ryszard Zaczyński – Wicedyrektor WUP w Poznaniu zaprezentował wielkopolski rynek prac z uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług, zaś Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty zwrócił uwagę na rolę doradców zawodowych i wychowawców w kształtowaniu postaw uczniów oraz kompetencji miękkich i wspieraniu młodzieży w trudnościach w odnalezieniu się we współczesnym świecie.

Anna Nadstawska – Kierownik Zespołu Usług Rozwojowych w Dziale Koordynacji Projektów Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła możliwości wykorzystania dofinansowania dla przedsiębiorców w oparciu o środki z Bazy Usług Rozwojowych.

W dyskusji panelowej moderowanej przez Edytę Migałkę – Wiceprzewodniczącą SRK NUB udział wzięli:

  • Katja Ložina – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Poznania
  • dr hab. Hanna Włodarkiewicz‐Klimek – Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
  • dr hab. Remigiusz Napiecek – prof. UEP, Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Agnieszka Tobis – Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Gabriel Buczak – uczeń Zespołu Szkół Techniczno‐Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim
  • Piotr Kawęcki – Head of Business Unit, Integration & Automation & Process Management, Billenium SA
  • Michał Mikucki – Dyrektor oddziału Capgemini Software w Poznaniu

Ostatnią część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Do pobrania prezentacje konferencyjne:

Skip to content