Menu Zamknij

Zaprezentujemy możliwości wykorzystania kwalifikacji rynkowych we wdrażaniu regionalnych strategii edukacyjnych oraz w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Podczas konferencji przedstawimy case’y zaproszonych gości, którzy uzyskali kwalifikację rynkową i tym samym zmodyfikowali lub uzupełnili swoją ścieżkę zawodową. Pokażemy także jak wspierać nabywanie kwalifikacji rynkowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, grywalizacji, mikro poświadczeń i sztucznej inteligencji.

  • Decydentów w zakresie budowania polityk i strategii edukacyjnych w regionie (Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Gminy)
  • Organów prowadzących szkoły (Prezydentów Miasta, Starostów Gmin, Naczelników wydziałów odpowiedzialnych za edukację)
  • Dyrektorów szkół ponadpodstawowych (ogólnych, technicznych i branżowych)
  • Instytucji Rynku Pracy
  • Lokalnych Agencji rozwoju i instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego
Skip to content