Menu Zamknij

Dolny Śląsk rozmawia o kwalifikacjach w sektorze NUB

Dolny Śląsk rozmawia o kwalifikacjach w sektorze NUB

9 lutego 2023 we Wrocławiu odbyła się już czternasta konferencja zorganizowana w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wydarzenie prowadzone w formie hybrydowej otworzył Pan Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB. Marszałek Krzyżanowski podkreślił rolę współpracy przy budowaniu kompetencji dla sektora z praktykami, przedsiębiorcami, zaś Piotr Fałek zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia uczniów ze szkolnictwa ogólnego na poziomie średnich dodatkowymi kwalifikacjami rynkowymi .

Następnie głos zabrał Mateusz Jarzombek – Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, który z lotu ptaka zaprezentował sektor BSS w aglomeracji  wrocławskiej. Zaraz po nim głos zabrała  dr Jolanta Horyń – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, która opowiedziała o wielu projektach realizowanych przez DODN mających na celu wsparcie nauczycieli poszerzaniu ich kompetencji. 

Pani Lilla Jaroń – Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy podzieliła siędawką wiedzy odnośnie rynku pracy i potrzebach pracodawców z sektora NUB oraz doświadczeniami osobistymi we współpracy z przedsiębiorcami tej branży. O kompetencjach jutra w ujęciu oświaty opowiedziała Pani Ewa Norkowska – Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Międzypokoleniowy pokaz narzędzi VR wspierających zdobywanie kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprowadził Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB.

W ciekawej dyskusji panelowej udział wzięli:

  • Oliwier Lisiowiec – uczeń Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Informatycznych we Wrocławiu
  • dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab., prof. UEW Witold Kowal Dziekan ds. Kształcenia, Profesor nadzwyczajny UEW, kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki – Dyrektor Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wrocławska
  • Jacek Kłonica – Wspólnik, Solutions for Technology Sp. z o.o.
  • Mariusz Żebrowski Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
  • Janusz Labok Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

Ostatnią część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Do pobrania prezentacje konferencyjne

Skip to content