Menu Zamknij

Trzynasta konferencja w Warszawie

1 lutego bieżącego roku SRK NUB zorganizowała konferencję „Przyszłość kwalifikacji w sektorze Nowoczesne Usługi Biznesowe” w stolicy. Wydarzenie było organizowane we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza SA, a patronat honorowy objął nad nim Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Konferencję zorganizowaliśmy w gmachu Mazowieckiego Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Spotkanie było prowadzone w trybie hybrydowym i wzięło w nim udział blisko 150 interesariuszy sektora: przedsiębiorców, szkół wyższych, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, starostw powiatowych, szkół średnich, kuratoriów oświaty i instytucji rynku pracy.

Wydarzenie otworzyli wspólnie  Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB oraz Artur Andrysiak Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza SA, który podkreślił znaczenie sektora dla regionu mazowieckiego oraz wskazał na istotność współpracy z SRK NUB w budowaniu kompetencji dla branży.

W drugim wstąpieniu Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB nawiązał do trendów, które kształtują talenty w sektorze usług dla biznesu oraz zaprezentował pomysły Rady na wspieranie budowania ekosystemu sprzyjającemu zwiększaniu zasobów kapitału ludzkiego dla branży NUB.

Następnie głos zabrała Anna Grochowska – Z-ca kierownika Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy/ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, która zaprezentowała wyniki badań prowadzonych przez urząd w zakresie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze NUB.

O rządowym programach i strategiach edukacyjnych opowiedział Paweł Magdoń Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nowym punktem w agendzie konferencji było wystąpienie Doroty Paszyńskiej oraz Marty Jeruzalskiej z HTC dotyczące perspektyw rozwoju technologii VR w kontekście edukacji. Praktyczne możliwości wykorzystania technologii VR w zdobywaniu kwalifikacji rynkowych zaprezentował z kolei Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB.

W dyskusji panelowej prowadzonej przez dra Bartosza Sobotkę – Animatora SRKNUB uczestniczyli:

  • Małgorzata Białczak Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • dr Justyna Godlewska‐Szyrkowa – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski
  • Joanna Misiakowska – Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
  • Anna Górecka Kierownik kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
  • Weronika Ziętara – Branch Manager w Gi Group
  • Michał Kozicki – Współzałożyciel Bones studio
  • Wiktor Doktór – Prezes Pro Progressio
  • Maciej Tauber – Lider Projektu ZSK 5, Instytut Badań Edukacyjnych

Ostatnią część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji. Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Materiały do pobrania

Skip to content