Menu Zamknij

Konferencja SRKNUB w Rzeszowie – relacja

Czwarta już konferencja wojewódzka pt. „Przyszłość kwalifikacji w sektorze Nowoczesne Usługi Biznesowe” odbyła 14 września się w Rzeszowie. Partnerem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy, który ugościł uczestników spotkania w swojej siedzibie. Stacjonarna część konferencji zgromadziła tak wielu przedstawicieli oświaty, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców i samorządowców, że tym razem przewidziana na spotkanie sala okazała się dosłownie „na styk”.

Rozwój Rzeszowa i regionu, a także obecną sytuację sektora nowoczesnych usług biznesowych przestawiła Pani Wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska. Podkreśliła zarówno rolę biznesu i inicjatyw wspierających przedsiębiorców regionu, ale także inicjatyw kulturowych, środowiskowych, działań mających na celu tworzenie wyjątkowego komfortu życia dla mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia.

Następnie ze słowami uznania dla inicjatyw promujących współpracę w trójkącie samorząd-biznes-edukacja wystąpiła Pani Marszałek Anna Huk. Podkreśliła wagę uczenia się przez całe życie oraz szukania nisz kwalifikacyjnych dla młodych wchodzących na rynek pracy.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Wicedyrektor ds. rynku pracy Maciej Karasiński oraz Kierownik Działu Analiz Bartosz Kostecki zaprezentowali projekty wspierające współpracę edukacji z rynkiem pracy oraz autorskie narzędzie WUP w Rzeszowie opracowane wspólnie z Politechniką Rzeszowską Blender, które pozwala na zestawianie profili kompetencyjnych z potrzebami kwalifikacyjnymi na rynku pracy.

W kolejnych prelekcjach Grażyna Tereszkiewicz oraz  Izabela Śląska z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprezentowały działania i możliwości szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w zakresie przygotowywania uczniów do nowej rzeczywistości, nowych zawodów, których pojawią się na rynku pracy m.in. poprzez wykorzystanie eksperymentów i innowacji pedagogicznych, kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK czy klas patronackich.

W drugiej części spotkania Radosław Panas Prezes Zarządu Fundacji VCC zaprezentował środowisko wirtualnej rzeczywistości do, które może być wykorzystywane do wspomagania kształcenia oraz do weryfikacji umiejętności np. w zakresie druku 3D.

W pierwszym z paneli dyskusyjnych zatytułowanym „Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych” pojawiły się lokalni przedstawicielki szkół wyższych (Dr Joanna Podgórska – Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Zarządzanie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Dr Małgorzata Wosiek – Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Rzeszowski), które opowiedziały o współpracy reprezentowanych przez nie uczelni z firmami branży NUB m.in. Deloitte, TUV. Gościem specjalnym panelu była Profesor Żanna Popławska Kierownik katedry ekonomii teoretycznej i  stosowanej Politechniki Lwowskiej, która nakreśliła jak wygląda edukacja studentów w ogarniętej wojną Ukrainie i z wielką nadzieją opowiadała o budowaniu kompetencji, które będą niezbędne do odbudowy kraju. W panelu wzięli udział także reprezentanci Zespołu  Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku: Katarzyna Juźwik i Grzegorz Brajewski, którzy przybliżyli uczestnikom spotkania jeden z pozyskanych przez szkołę projektów, w którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają szansę na zdobycie dodatkowych kwalifikacji rynkowych, w szczególności cyfrowych.

Drugi panel pt. „Współpraca samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra” poświęcony był pracodawcom sektora NUB oraz wsparciu ich biznesu przez działania samorządów. Kamil Czyż Dyrektor Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa opowiadał o tym jak obecnie miasta muszą budować swoją markę i konkurować o nowych inwestorów przyciągając ich nie tylko warunkami inwestycji, ale przede wszystkim dostępnością talentów. Piotr Kawęcki Head of Business Delivery, Billenium SA, firmy z polskim kapitałem, która działa we wszystkich strefach czasowych świata podkreślił wagę dla ich biznesu kompetencji miękkich, społecznych, takich jak umiejętność uczenia się, pracy w środowisku multikulturowym, współdziałania w zespole, negocjacji, prezentacji i ich przewagę w obecnej rzeczywistości nad kompetencjami twardymi, które ewoluują wraz ze zmianami technologicznymi. Z kolei obecny zdalnie Bartosz Cicharski Finance Manager z Finker.pl odwołał się do zmian w pracy i związanych z tym kwalifikacji pod wpływem pandemii Covid-19.

Drugą część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Materiały do pobrania

Skip to content