Menu Zamknij

Konferencja SRKNUB w Lublinie – relacja

Rok szkolny pożegnaliśmy konferencją w Lublinie, w mieście, w którym mieści się biuro naszej Rady i z którego pochodzą jej założyciele. Partnerem wydarzenia było Miasto Lublin, a samo spotkanie uświetniło wielu wspaniałych gości reprezentujących regionalne władze samorządowe, oświatę i szkolnictwo wyższe, firmy z sektora BSS oraz instytucje otoczenia biznesu.

Konferencję otworzył Przewodniczący SRKNUB Piotr Fałek wspólnie z Lubelską Kurator Oświaty Teresą Misiuk. Podkreślili oni znaczenie kompetencji jutra w budowaniu kadr dla sektora nowoczesnych usług biznesowych na Lubelszczyźnie oraz ideę współpracy różnych interesariusz sektora. Piotr Fałek zaprezentował także koncepcję „Uniwersału Lubelskiego”, którego celem byłoby podjęcie działań przez przedstawicieli edukacji, samorządu, przedsiębiorców na rzecz wypuszczania na lubelski rynek pracy 2000 kandydatów wyposażonych w kompetencje jutra.

Pani Bożena Ćwiek – Kierownik Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprezentowała stan realizacji założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 przez Wojewódzki Zespół Koordynacji (WZK).

Następnie dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin przedstawił dane dotyczące rozwoju sektora BPO w Lublinie oraz działania podejmowane przez Miasto Lublin na rzecz jego rozwoju.

W swoim wystąpieniu Pani Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty wymieniła dobre praktyki podejmowane przez szkoły Lubelszczyzny na rzecz przygotowania kadr przyszłości w gospodarce 4.0. Z kolei Pan Andrzej Danilkiewicz – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy zaprezentował scenariusze rozwoju rynku pracy na Lubelszczyźnie na podstawie badania przeprowadzonego przez WUP w Lublinie.

Ciekawym punktem wydarzenia było case study Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim, podczas którego Panie Wicedyrektor Grażyna Senetra oraz Marta Świderek opowiedziały o projektach realizowanych w szkole uwzględniających dodatkowe kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK. Uczeń pierwszej klasy Gabriel Buczak opisał swoje doświadczenia ze szkolenia oraz egzaminu do kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, które umożliwiły mu podjęcie pierwszych zleceń na wydruk modeli i figur do gier planszowych, a także zaowocowały propozycjami nabycia udziałów firmy, która zleciła mu prace z zakresu wydruku 3D.

W panelach dyskusyjnych pojawili się lokalni przedstawiciele sektora edukacji (dr hab. Mariusz Kicia, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, UMCS, dr Jakub Bis, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Politechnika Lubelska, Marta Świderek, Wicedyrektor do spraw wychowawczych oraz Grażyna Senetra – Wicedyrektor do spraw dydaktycznych Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim)

oraz przedstawiciele firm sektora mających swoje oddziały w Lublinie (Izabela Lutek, Managing Director, Publicies Re: Sources, Elwira Pyk, RPA Project Manager Vistra Polska Aneta Nurzyńska, Multilingual Services Director, OEX Voice Contact Center).

Drugą część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji.

Trzeci warsztat prowadzony przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Materiały do pobrania

Skip to content