Menu Zamknij

W Kielcach o kwalifikacjach przyszłości dla sektora NUB – relacja

27 września w ramach cyklu konferencji wojewódzkich odwiedziliśmy Świętokrzyskie. Gospodarzem wydarzenia była Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli biznesu, edukacji, samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób.

Zebranych uczestników przywitał Przewodniczący SRKNUB Piotr Fałek. Nakreślił tło dyskusji w oparciu o kluczowe treny mające wpływ na rozwój sektora nowoczesne usługi biznesowe w Polsce i na świecie jak cyfrowa transformacja, wirtualizacja pracy, wzrost znaczenia kompetencji społecznych czy czynniki geopolityczne.

W kolejnym wystąpieniu Pani Aneta Drypa z Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprezentowała działania i możliwości szkół ponadpodstawowych w zakresie przygotowywania uczniów do nowej rzeczywistości, nowych zawodów, których pojawią się na rynku pracy oraz przykłady projektów wdrażających kompetencje cyfrowe w szkołach województwa świętokrzyskiego.

W drugiej części spotkania Radosław Panas Prezes Zarządu Fundacji VCC zaprezentował środowisko wirtualnej rzeczywistości do, które może być wykorzystywane do wspomagania kształcenia oraz do weryfikacji umiejętności np. w zakresie druku 3D.

W pierwszym z paneli dyskusyjnych zatytułowanym „Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych” pojawili się przedstawiciele szkół wyższych: dr Wiktor Krasa, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, dr hab. Janina Kowalik profesor WSAP, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, a także przedsiębiorców: Dorota Tekieli-Bisińska – Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Krzysztof Szymański – Przedsiębiorca, pomysłodawca kilku biznesów z branży edukacyjnej, finansowej oraz prawnej). Dyskusja koncentrowała się wokół możliwości zbliżania biznesu i edukacji wyższej w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki.

Drugi panel pt. „Współpraca samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra” poświęcony był pracodawcom sektora NUB oraz wsparciu ich biznesu przez działania samorządów. Zaproszenie do dyskusji przyjęli:  Anita Lagierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, Grzegorz Bednarski – Co-Founder Digital Engineering Solutions, dr inż. Joanna Rudawska – Project Manager, Altar Sp. z o.o. oraz Iwona Stanik – Dyrektor Działu Usług Rozwojowych i Innowacji w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP).

Stacjonarnej części spotkania towarzyszyły warsztaty online pogłębiające tematykę nakreślona podczas części oficjalnej konferencji .

Prezentacje do pobrania:

Skip to content