Menu Zamknij

Nowoczesne Usługi Biznesowe na Pomorzu – relacja z konferencji

Trójmiasto to atrakcyjna lokalizacja nie tylko dla turystów, ale również dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Jest to najprężniej rozwijająca się branża na Pomorzu, w której działa ponad 160 centrów BSS. Konferencja „Przyszłość kwalifikacji w sektorze NUB”, która odbyła się 19 października w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym zgromadziła licznie przedstawicieli i interesariuszy skupionych wokół nowoczesnych usług dla biznesu.

Przybyłych gości przywitał Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pan Przemysław Sztandera. Po słowie wstępu głos zabrał Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB – Piotr Fałek, przenosząc słuchaczy  w świat wirtualizacji pracy i nowoczesnych technologii jako megatrendów dla rozwoju branży.

Kierownik Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – Anna Pawłowska, w swoim wystąpieniu omówiła sytuację sektora nowoczesnych usług biznesowych na pomorskim rynku pracy. Dzieląc się wieloma danymi  statystycznymi, zwróciła uwagę na to, jak prężnie rozwija się w Trójmieście branża i przybywają nowe miejsca pracy.

Jarosław Szponarski reprezentujący Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną przedstawił zgromadzonym słuchaczom specyfikę sektora NUB w odniesieniu do innych branż. Opowiedział również o możliwościach wsparcia, jakie mogą uzyskać potencjalni przedsiębiorcy w ramach działalności Strefy. Nawiązał też do roli swojej instytucji w tworzeniu przestrzeni  współpracy pomiędzy biznesem i oświatą.

Kwestię kompetencji jutra w pomorskich szkołach omówił szeroko Marek Nowicki – Starszy Wizytator z Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Nakreślił również kierunki rozwoju polityki oświatowej w regionie w kontekście Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz opowiedział o innowacjach w kształceniu zawodowym na Pomorzu.

Arkadiusz Kocikowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu Miasta Stargard wraz z Wojciechem Stasiakiem – Członkiem Zarządu Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego przedstawili przykłady inwestycji sektora usług dla biznesu w Stargardzie i okolicach. W swoim wystąpieniu opowiedzieli o sukcesach i wyzwaniach związanych z działalnością Stargardzkiego Parku Przemysłowego. Podzielili się również doświadczeniem z organizacji warsztatów StartUp Shaker, tworzonych we współpracy z Urzędem Miasta Stargard, których celem było pobudzenie młodych ludzi do przedsiębiorczości i innowacyjności.

Podczas wspólnego panelu spotkali się przedstawiciele samorządu, oświaty, pracodawców i instytucji otoczenia biznesu: dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr Magdalena Markiewicz – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Damian Orzeł – Kierownik Referatu szkolnictwa zawodowego w regionie, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,   Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Arkadiusz Wódarczyk – HR Manager, Flextronics International Poland Sp. z o.o. W czasie wspólnej dyskusji uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami współpracy w ramach branży. Ważnym punktem panelu była prezentacja specyfiki sektora nowoczesnych usług dla biznesu w kontekście regionalnym i globalnym.

Konferencję uzupełniły warsztaty on-line, podczas których można było zdobyć informacje na temat form współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych. Słuchacze zaczerpnęli również wiedzy na temat możliwości pozyskania funduszy na rozwój kwalifikacji. Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych opowiedzieli o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako narzędziu budowania kompetencji dla branży NUB.

Prezentacje do pobrania

Skip to content