Menu Zamknij

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe zaprasza na cykl konferencji wojewódzkich. Konferencje odbywają się w trybie hybrydowym, do 50 osób w każdej konferencji będzie uczestniczyć w formie stacjonarnej, zaś pozostałe zarejestrowane osoby będą zaproszone do uczestnictwa w trybie online.

O CZYM CHCEMY MÓWIĆ?

Celem konferencji jest dyskusja wokół kompetencji jutra w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne w sektorze za 10-15 lat oraz jak je kształtować na potrzeby sektora we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. W jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB. Konferencje są jednocześnie zwieńczeniem dotychczasowej działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

DO KOGO ADRESUJEMY KONFERENCJE?

• przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach
marszałkowskich, urzędach miasta),
• przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
• przedstawicieli instytucji rynku pracy,
• przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, rektorzy,
dziekani szkół wyższych),
• przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych,
• przedstawiciele firm sektora NUB.

GDZIE I KIEDY ?

Skip to content