Menu Zamknij

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe zrealizowała w terminie od maja 2022 do marca 2023 cykl konferencji wojewódzkich. Konferencje odbywały się w trybie hybrydowym.

O CZYM MÓWILIŚMY?

Celem konferencji była dyskusja wokół kompetencji jutra w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne w sektorze za 10-15 lat oraz jak je kształtować na potrzeby sektora we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. W jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB. Konferencje były jednocześnie zwieńczeniem dotychczasowej działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

DO KOGO ADRESOWALIŚMY KONFERENCJE?

• przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach
marszałkowskich, urzędach miasta),
• przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
• przedstawicieli instytucji rynku pracy,
• przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, rektorzy,
dziekani szkół wyższych),
• przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych,
• przedstawiciele firm sektora NUB.

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

Podsumowanie konferencji wojewódzkich

Skip to content